Sony Xperia XA - Sửa văn bản

background image

Sửa văn bản

Bạn có thể chọn, cắt, sao chép và dán văn bản khi soạn thảo. Bạn có thể truy cập các
tùy chọn chỉnh sửa bằng cách nhấn đúp vào văn bản đã nhập. Khi đó sẽ sử dụng
được các tùy chọn chỉnh sửa qua thanh ứng dụng.

Thanh ứng dụng

Có thể sử dụng các thao tác sau đây trên văn bản đã chọn:

Cắt

Sao chép

Dán

Chia sẻ

Chọn toàn bộ

Tùy chọn Dán chỉ xuất hiện khi bạn có văn bản lưu trên bộ nhớ tạm clipboard.

66

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách chọn văn bản

1

Nhập một vài văn bản, sau đó nhấn đúp lên văn bản đó. Từ mà bạn nhấn vào
sẽ được tô sáng bởi các thẻ mục ở cả hai bên.

2

Kéo các thẻ mục sang trái hoặc phải để chọn thêm văn bản.

Cách sửa văn bản

1

Nhập vào một vài văn bản, sau đó nhấn đúp vào văn bản đã nhập để làm cho
thanh ứng dụng xuất hiện.

2

Chọn văn bản bạn muốn sửa, rồi sau đó sử dụng thanh ứng dụng để thực hiện
các thay đổi mong muốn.

Cách sử dụng kính phóng đại

Khi bạn nhập văn bản, hãy nhấn và giữ trường văn bản để xem văn bản đó
được phóng to lên và để đặt con trỏ vào nơi bạn muốn bên trong trường văn
bản đó.