Sony Xperia XA - Sử dụng Smile Shutter™‎ để ghi hình khuôn mặt đang cười

background image

Sử dụng Smile Shutter™ để ghi hình khuôn mặt đang cười

Sử dụng công nghệ nhận diện nụ cười Smile Shutter™ để chụp khuôn mặt ngay khi
vừa cười. Camera sẽ dò tìm tối đa năm khuôn mặt và chọn một khuôn mặt để dò tìm
nụ cười và lấy tiêu cự tự động. Khi khuôn mặt được chọn mỉm cười, camera sẽ tự
động chụp ảnh.

Cách bật tính năng Smile Shutter™

1

Kích hoạt camera.

2

Nhấn .

3

Tìm và nhấn Chụp nụ cười và chọn mức độ nụ cười.

Cách chụp hình bằng Smile Shutter™

1

Khi camera đang mở và tính năng Smile Shutter™ (Nhận diện nụ cười) đang
được bật, hãy hướng camera về phía đối tượng của bạn. Camera sẽ tự chọn
khuôn mặt để lấy nét.

2

Khuôn mặt được chọn sẽ xuất hiện bên trong một khung màu và máy sẽ tự
động chụp ảnh.

3

Nếu không nhận dạng được nụ cười, hãy bấm phím camera xuống hết cỡ để
chụp ảnh một cách thủ công.

99

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.