Sony Xperia XA - Виконання знімків екрану

background image

Виконання знімків екрану

Ви можете фіксувати кадри будь-якого екрану на вашому пристрої у вигляді знімка екрану.
Виконані вами знімки екрану автоматично зберігаються до Альбому.

Знімок екрана

1

Натисніть і утримуйте клавішу живлення, доки не відобразиться вікно із запитом.

2

Торкніться .

Знімок екрана можна зробити і в інший спосіб: одночасно натисніть і утримуйте клавішу
живлення та клавішу зменшення гучності. Щойно знімок екрана буде зроблено, можна
відпустити клавіші.

Перегляд знімків екрана

Перетягніть рядок стану донизу, а потім торкніться знімку екрана, який ви бажаєте
переглянути.

Також можна переглядати знімки екрана у програмі "Альбом".