Sony Xperia XA - Pamamahala sa nilalamang video

background image

Pamamahala sa nilalamang video

Upang manu-manong makakuha ng impormasyon ng pelikula

1

Tiyaking mayroong aktibong koneksyon sa data ang iyong device.

2

Kapag nagpe-play ang video, tapikin ang screen upang ipakita ang mga control.

3

Tapikin ang >

Mga Detalye.

Upang magtanggal ng video

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

Video.

2

Tapikin ang upang buksan ang menu ng home screen, pagkatapos ay tapikin

ang

Mobile device.

3

Mag-browse sa iba't ibang kategorya at hanapin ang file ng video na gusto mong

makitaan ng higit pang impormasyon.

4

Tapikin ang thumbnail ng video, pagkatapos ay tapikin ang .

5

Tapikin muli ang

Tanggalin upang kumpirmahin.