Sony Xperia XA - Pagkontrol sa paggamit ng data

background image

Pagkontrol sa paggamit ng data

Maaari mong subaybayan ang dami ng data na inililipat sa at mula sa iyong device sa

iyong koneksyon ng mobile data o Wi-Fi sa isang partikular na panahon. Halimbawa,

maaari mong tingnan ang dami ng data na ginagamit ng mga indibidwal na application.

Para sa data na inilipat sa iyong koneksyon ng data sa mobile, maaari ka ring magtakda

ng mga babala at limitasyon sa paggamit ng data upang makaiwas sa mga karagdagang

pagsingil.

Makakatulong sa iyo ang pagsasaayos sa mga setting ng paggamit ng data na magkaroon ng

higit na kontrol sa paggamit ng data, ngunit hindi nito magagarantiya ang pagpigil sa mga

karagdagang singilin.

Upang i-on o i-off ang trapiko ng data

1

Sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Paggamit ng data.

3

Tapikin ang slider sa tabi ng

Trapiko ng mobile data upang i-on o i-off ang trapiko

ng data.

Kapag naka-off ang trapiko ng data, maaari pa ring kumonekta sa Wi-Fi at Bluetooth® ang

iyong device.

Upang mag-set ng babala sa paggamit ng data

1

Tiyaking naka-on ang trapiko ng mobile data.

2

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

3

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Paggamit ng data.

4

Upang i-set ang antas ng babala, i-drag ang linya ng babala patungo sa gustong

value. Makakatanggap ka ng babala ng pag-abiso kapag malapit nang maabot ng

dami ng trapiko ng data ang antas na iyong na-set.

53

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang mag-set ng limitasyon sa paggamit ng data

1

Tiyaking naka-on ang trapiko ng mobile data.

2

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

3

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Paggamit ng data.

4

I-drag ang slider pakanan sa tabi ng

Magtakda ng limitasyon sa mobile data, at

tapikin ang

OK.

5

Upang i-set ang limitasyon sa paggamit ng mobile data, i-drag ang nauugnay na

linya patungo sa gustong value.

Kapag naabot na ng iyong paggamit ng mobile data ang naka-set na limitasyon, awtomatikong

ma-o-off ang trapiko ng mobile data sa iyong device.

Upang kontrolin ang paggamit ng data ng mga indibidwal na application

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Paggamit ng data.

3

Tapikin ang application na gusto mong kontrolin, pagkatapos ay i-drag ang slider

sa tabi ng

Paghigpit app background data pakanan at tapikin ang OK.

4

Upang mag-access ng mga mas partikular na setting para sa application (kung

available), tapikin ang

Mga setting ng app at gawin ang mga gustong pagbabago.

Maaaring maapektuhan ang pagganap ng mga indibidwal na application kung babaguhin mo

ang mga nauugnay sa setting ng paggamit ng data.

Upang tingnan ang iyong paggamit ng data

1

Sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Paggamit ng data.

3

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Ipakita ang Wi-Fi.

4

Upang tumingin ng impormasyon tungkol sa dami ng data na inililipat sa

pamamagitan ng Wi-Fi, tapikin ang tab na

Wi-Fi.

5

Upang tingnan ang impormasyon tungkol sa dami ng data na inililipat sa

pamamagitan ng koneksyon sa mobile data, tapikin ang tab na

Mobile.