Sony Xperia XA - Pamamahala sa baterya at power

background image

Pamamahala sa baterya at power

May naka-embed na baterya sa iyong device. Para masulit ang paggamit nito,

subaybayan ang bateryang nakokonsumo ng iba't ibang app at feature. Naa-activate

ang mga feature sa power saving ng background para makatulong sa iyong mabawasan

ang pagkonsumo ng baterya, at magagamit ang mga karagdagang power saving mode

para makatulong sa iyong mabawasan pa ang pagkonsumo ng baterya kung

kinakailangan.
Pinapababa ng mga feature sa power saving ang priyoridad para sa hindi mahahalagang

function ng device, gaya ng mas mataas na antas ng performance ng larawan, mga

aktibidad gaya ng mga serbisyo ng lokasyon, pag-synchronize ng app at background na

pagsa-scan ng Wi-Fi. Kung ayaw mong maapektuhan ang isang application, maaari mo

itong ibukod sa menu ng pag-optimize ng Baterya. Hindi maaapektuhan ang mga tawag

sa telepono at SMS.

Maaaring baguhin ng mga update ng system ang mga tampo sa power saving na makikita sa

iyong device.

Upang tingnan ang pagkonsumo ng baterya, tinatantiyang oras, at mga tip sa pagtipid

ng kuryente

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Baterya. Lalabas ang isang

pangkalahatang-ideya na nagpapakita ng porsyento ng baterya at ng tinatayang

tagal ng baterya.

3

Tapikin ang

IPAKITA PAGGAMIT NG BATERYA upang tingnan ang isang

listahan ng mga feature at serbisyo na nagkonsumo ng power ng baterya simula

noong huling cycle ng pagcha-charge. Tumapik ng item para makakuha ng

impormasyon sa kung paano bawasan ang pagkonsumo ng baterya nito.

Upang tingnan ang pagkonsumo para sa mga baterya

1

Sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Apps.

3

Pumili ng application at suriin ang paggamit nito ng baterya sa ilalim ng

Paggamit

ng baterya.

Mga pangkalahatang tip sa paggamit para patagalin ang baterya

Makakatulong sa iyo ang mga sumusunod na tip na patagalin ang baterya:

37

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Babaan ang antas ng liwanag ng screen, tingnan ang

Mga setting ng screen

sa

pahinang 60.

I-off ang Bluetooth®, Wi-Fi at mga serbisyo ng lokasyon kapag hindi mo kailangan

ang mga feature na ito.

I-off ang iyong device o gamitin ang Airplane mode kung nasa lugar ka na walang

signal. Kung hindi, paulit-ulit na maghahanap ang iyong device ng mga available

na network, at kumokonsumo ito ng power.

Gumamit ng Wi-Fi network sa halip na mag-roam kapag nasa ibang bansa. Sina-

scan ng roaming ang iyong home network at nagpapataw ito ng karagdagang

load sa iyong battery dahil kailangang mag-transmit ang iyong device nang may

mas mataas na output power, tingnan ang

Wi-Fi

sa pahinang 49.

Baguhin ang mga setting ng pag-synchronize para sa iyong email, kalendaryo at

mga contact, tingnan ang

Pag-syncronize sa mga online account

sa

pahinang 56.

Tingnan ang mga application na may mataas na pagkonsumo ng baterya at

isaalang-alang ang mga tip sa pagtitipid ng baterya na nakalagay sa iyong device

para sa mga application na ito.

Baguhin ang notification level para sa isang application, tingnan ang

Mga

Notification

sa pahinang 30.

I-off ang pahintulot ng pagbabahagi ng lokasyon para sa isang application,

tingnan ang

Mga setting ng application

sa pahinang 61.

I-uninstall ang mga application na hindi mo ginagamit, tingnan ang

Screen ng

application

sa pahinang 25.

Gumamit ng orihinal na handsfree device ng Sony para makinig sa musika. Ang

mga handsfree device ay kumokonsumo ng mas kaunting baterya kaysa sa mga

loudspeaker ng iyong device.

I-restart ang iyong device paminsan-minsan.

Para magdagdag ng mga pagbubukod sa mga feature ng pagtitipid ng power para sa

mga app

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Baterya.

3

Tapikin ang at piliin ang

Pag-optimize ng baterya. Makakakita ka ng listahan ng

mga application na hindi naka-optimize.

4

Para magdagdag o mag-alis ng mga application mula sa listahang ito, tapikin ang

Hindi naka-optimize > Lahat ng app. Pumili ng application at piliin ang may

kaugnayang opsyon.

5

Maa-update ang listahan ng mga application na hindi naka-optimize ayon sa iyong

mga setting.

Hindi ka maaaring magbukod ng mga application na hindi mao-optimize ng Ultra STAMINA

mode.

Maaari mo ring i-configure ang

Pag-optimize ng baterya mula sa menu ng Apps sa

pamamagitan ng pagtapik sa .

STAMINA mode

Depende sa antas ng STAMINA, paghihigpitan o idi-disable ang mga feature para

mabawasan ang pagkonsumo ng baterya. May kasama itong rendering performance,

animation at liwanag ng screen, pagpapaganda ng imahe, pag-sync ng data ng app sa

background, pag-vibrate (maliban para sa mga papasok na tawag), pagsi-stream at GPS

(habang naka-off ang screen). Lumalabas ang sa status bar.

Kung nakikibahagi ka sa isang device na may maraming user, maaaring kailanganin mong

mag-log in bilang may-ari, o ang pangunahing user, upang isaaktibo o ideaktibo ang STAMINA

mode.

Upang isaaktibo o i-deaktibo ang STAMINA mode

1

Sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Baterya.

3

Tapikin ang

STAMINA mode at piliin ang gustong opsyon.

38

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Lalabas ang sa status bar kapag aktibo ang

STAMINA mode.

Maaari mong ayusin ang porsyento ng Auto-start ayon sa iyong mga kagustuhan at

magbukod ng mga application para hindi ma-optimize ang mga ito ng STAMINA mode.

Ultra STAMINA mode

Lubos na pinatagal ang iyong baterya, ngnuit limitado ang mga magagamit na app at

naka-disable ang mobile data at Wi-Fi. Magagamit pa rin ang Pagtawag at SMS. Binago

ang iyong Home screen at lumalabas sa status bar ang .

Kung nakikibahagi ka sa isang device na may maraming user, maaaring kailanganin mong

mag-log in bilang may-ari, o ang pangunahing user, upang isaaktibo o ideaktibo ang Ultra

STAMINA mode.

Para isaaktibo ang Ultra STAMINA mode

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Baterya.

3

Tapikin ang

Ultra STAMINA mode, at pagkatapos ay tapikin ang ISAAKTIBO.

4

Kumpirmahin para isaaktibo.

Hindi ka maaaring magbukod ng mga application na hindi mao-optimize ng Ultra STAMINA

mode.

Upang i-deaktibo ang Ultra STAMINA mode

1

I-drag ang status bar pababa upang i-access ang Notification panel.

2

Tapikin ang

Ideaktibo ang Ultra STAMINA mode.

3

Tapikin ang

OK.

Kapag na-deaktibo ang Ultra STAMINA mode, mare-restart ang iyong device.