Sony Xperia XA - การตั้งค่ากล้องวิดีโอ

background image

การตั้งค่ากล้องวิดีโอ

วิธีการปรับการตั้งค่ากล้องวิดีโอ

1

เปิดใช้งานกล้อง

2

ปัดเพื่อไปยัง

3

หากต้องการแสดงการตั้งค่าทั้งหมด ให้แตะ

4

เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการปรับเปลี่ยนแล้วแก้ไขตามต้องการ

ภาพรวมของการตั้งค่ากล้องวิดีโอ

การเลือกฉาก

คุณสมบัติการเลือกฉากช่วยคุณในการตั้งค่ากล้องอย่างรวดเร็วโดยใช้ฉากวิดีโอที่โปรแกรมล่วงหน้า การตั้งค่าฉาก

แต่ละรายการได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างคุณภาพของวิดีโอที่ดีที่สุดในสิ่งแวดล้อมที่บันทึกภาพในรูปแบบต่างๆ

ปิด

เมื่อปิดใช้งานคุณสมบัติการเลือกฉาก คุณจะสามารถถ่ายวิดีโอได้ด้วยตนเอง

ภาพซอฟท์

ใช้สําหรับการถ่ายวิดีโอที่มีพื้นหลังสีอ่อน

วิว

ใช้สําหรับการถ่ายวิดีโอภูมิทัศน์ กล้องจะจับโฟกัสที่วัตถุระยะไกล

ทิวทัศน์กลางคืน

เมื่อเปิดใช้งาน ค่าความไวแสงจะเพิ่มขึ้น ใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อย วิดีโอที่จับภาพวัตถุเคลื่อนที่เร็วอาจได้ภาพเบลอ ถือ

อุปกรณ์ให้นิ่งหรือใช้อุปกรณ์เสริม ปิดโหมดกลางคืนเมื่อสภาพแสงเพียงพอเพื่อเพิ่มคุณภาพวิดีโอ

หาดทราย

ใช้สําหรับวิดีโอถ่ายชายทะเลหรือทะเลสาบ

หิมะ

ใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีแสงจ้าเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ภาพวิดีโอสว่างเกินไป

กีฬา

ใช้สําหรับวิดีโอที่จับภาพวัตถุเคลื่อนที่เร็ว เวลารับแสงสั้นช่วยลดการเบลอของภาพเคลื่อนไหว

งานเลี้ยง

ใช้สําหรับการถ่ายวิดีโอในร่มที่มีแสงสว่างน้อย ฉากหลังนี้ทําให้พื้นหลังที่เป็นแสงในร่มหรือแสงเทียนสว่างขึ้น วิดีโอที่จับภาพวัตถุ

เคลื่อนที่เร็วอาจได้ภาพเบลอ ถืออุปกรณ์ให้นิ่งหรือใช้อุปกรณ์เสริม

110

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

วิดีโอ HDR

ใช้การตั้งค่าวิดีโอ HDR (ช่วงไดนามิกสูง) เพื่อบันทึกวิดีโอที่ด้านหลังมีแสงจ้าหรือในสภาพที่มีคอนทราสต์สูง วิดีโอ

HDR จะช่วยชดเชยการสูญเสียรายละเอียดและสร้างรูปภาพที่แสดงทั้งพื้นที่ส่วนมืดและส่วนสว่าง

ความละเอียดวิดีโอ

ปรับความละเอียดวิดีโอในรูปแบบที่แตกต่างกัน

Full HD (30 เฟรม/วินาที)

1920×1080(16:9)

รูปแบบ Full HD (Full High Definition) ที่มีอัตราเฟรม 30 fps และสัดส่วนภาพ 16:9

HD

1280×720(16:9)

รูปแบบ HD (High Definition) ด้วยอัตราส่วนภาพ 16:9

VGA

640×480(4:3)

รูปแบบ VGA ที่มีอัตราส่วนภาพ 4:3

ข้อความมัลติมีเดีย

บันทึกวิดีโอเพื่อส่งเป็นข้อความมัลติมีเดีย การบันทึกรูปแบบวิดีโอนี้มีเวลาที่จํากัด ดังนั้นอาจไม่สามารถใส่ไฟล์วิดีโอในข้อความมัลติมีเดีย

ได้

การติดตามวัตถุ

เมื่อคุณเลือกวัตถุโดยแตะช่องมองภาพ กล้องจะติดตามวัตถุนี้ให้คุณ

Smile Shutter™(วิดีโอ)

ใช้ฟังก์ชัน Smile Shutter™ เพื่อกําหนดว่ารอยยิ้มประเภทใดที่กล้องนี้จะตรวจจับก่อนการบันทึกวิดีโอ

SteadyShot™

ขณะบันทึกวิดีโอ การถือกล้องให้นิ่งอาจค่อนข้างยาก ระบบลดภาพสั่นจะช่วยชดเชยการสั่นไหวของมือ

111

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น