Sony Xperia XA - Ningkatkeun sora

background image

Ningkatkeun sora

Pikeun ningkatkeun kualitas sora make Equaliser

1

Buka menu layar utama Musik, teras ketok

Setelan > Setelan audio > Epek sora

>

Equalizer.

2

Pikeun nyaluyukeun sora ku cara manual, sered tombol pita prekuensi ka luhur

atawa ka handap. Pikeun nyaluyukeun sora ku cara otomatis, ketok

tur pilih hiji

gaya.

Pikeun ngaktipkeun fitur Sora sakuliling

1

Buka menu layar utama Musik, teras ketok

Setelan > Setelan audio > Epek sora

>

Sora surround (VPT).

2

Sintreuk ka kenca atawa ka katuhu pikeun milih setelan, teras ketok

OKE pikeun

ngonpirmasi.