Sony Xperia XA - Usluga PS Video

background image

Usluga PS Video

Koristite uslugu PS Video za kupovinu i iznajmljivanje filmova i TV emisija koje možete

prikazivati ne samo na Android™ uređaju, već i na računaru, kao i na uređajima
PlayStation

®

Portable (PSP

®

), PlayStation

®

3, PlayStation

®

4 ili PlayStation

®

Vita.

Izaberite najnovija holivudska izdanja, akcione filmove, komedije, klasike i razne druge

kategorije.
Treba da kreirate Sony Entertainment Network nalog ako želite da kupujete ili

iznajmljujete filmove pomoću usluge PS Video. Ako već imate PlayStation® mrežni nalog,

možete koristiti taj nalog umesto toga.

Ako koristite uređaj kao jedan od više korisnika, morate da se prijavite kao vlasnik, tj. primarni

korisnik da biste koristili uslugu PS Video.

Sony Entertainment Network sa uslugom PS Video nije dostupan na svakom tržištu. Primenjuju

se dodatni uslovi i odredbe.

Početak rada sa aplikacijom PS Video

1

Na ekranu Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite i tapnite na , a zatim pratite uputstva na ekranu da biste počeli da

koristite PS Video.

118

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..