Sony Xperia XA - Upravljanje video sadržajem

background image

Upravljanje video sadržajem

Ručno pribavljanje informacija o filmu

1

Proverite da li vaš uređaj ima aktivnu vezu za prenos podataka.

2

Dok se video reprodukuje, tapnite na ekran da biste prikazali kontrole.

3

Tapnite na stavke >

Detalji.

Brisanje video zapisa

1

Na ekranu Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na

Video.

2

Tapnite na da biste otvorili meni početnog ekrana, a zatim tapnite na

Mobilni

uređaj.

3

Pregledajte različite kategorije i pronađite video datoteku o kojoj želite više da

saznate.

4

Tapnite na sličicu video zapisa, a zatim na .

5

Ponovo tapnite na dugme

Izbriši za potvrdu.