Sony Xperia XA - Gledanje video zapisa u aplikaciji „Video“

background image

Gledanje video zapisa u aplikaciji „Video“

Koristite aplikaciju „Video“ za reprodukciju filmova i drugog video sadržaja koji ste

sačuvali ili preuzeli na uređaj. Aplikacija „Video“ vam pomaže i da pronađete postere,

sažetke radnje, informacije o žanru i detalje o režiseru za svaki film. Možete i da

reprodukujete filmove na drugim uređajima koji su povezani na istu mrežu.

Neke video datoteke možda neće moći da se reprodukuju u aplikaciji „Video“.

1

Otvaranje menija početnog ekrana

2

Prikaz vodiča kroz emisije

3

Osvežavanje sadržaja

4

Daljinski upravljač

5

Pretraga sadržaja

6

Prebacujte se između prikaza sadržaja biblioteke, popularnih programa, programa koji se trenutno

emituju, TV serija, filmova i preporučenih programa

7

Prevucite s leve ivice ekrana nadesno da biste otvorili meni, pregledali sadržaj i prilagodili podešavanja

8

Tapnite na emisiju da biste dobili detaljne informacije i srodni sadržaj

Reprodukovanje video zapisa

1

Na ekranu Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na

Video.

2

Pronađite i tapnite na video koji želite da reprodukujete. Ako video nije prikazan na

ekranu, tapnite na da biste otvorili meni početnog ekrana, a zatim pronađite i

tapnite na video koji želite da reprodukujete.

3

Da biste prikazali ili sakrili kontrole, tapnite na ekran.

4

Da biste pauzirali reprodukciju, tapnite na . Da biste nastavili reprodukciju,

tapnite na .

5

Da biste premotali unazad, prevucite marker trake napretka nalevo. Da biste

premotali unapred, prevucite marker trake napretka nadesno.

Promena podešavanja

1

Na ekranu Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na

Video.

2

Tapnite na da biste otvorili meni početnog ekrana, a zatim tapnite na

Podešavanja.

3

Promenite podešavanja po želji.

116

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Promena podešavanja zvuka tokom reprodukcije video zapisa

1

Dok se video zapis reprodukuje, tapnite na ekran da biste prikazali kontrole.

2

Tapnite na >

Podešavanja zvuka, a zatim promenite podešavanja po želji.

3

Kada završite, tapnite na

OK.

Deljenje video zapisa

1

Kada se video zapis reprodukuje tapnite na , a zatim tapnite na

Deli.

2

Tapnite na aplikaciju koju želite da koristite za deljenje izabranog video zapisa, a

zatim sledite potrebne korake da biste ga poslali.