Sony Xperia XA - Pregled aplikacija

background image

Pregled aplikacija

Koristite aplikaciju alarma ili sata da podesite različite vrste alarma.

Koristite svoj veb pregledač da biste pretraživali i pregledali veb stranice, uređivali

markere i upravljali tekstom i slikama.

Koristite aplikaciju za kalkulator da biste izvršili osnovna izračunavanja.

Koristite aplikaciju za kalendar da biste pratili vaše događaje i upravljali vašim

obavezama.

Koristite kameru za snimanje fotografija i video klipova.

32

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Koristite aplikaciju za kontakte da biste upravljali brojevima telefona, e-adresama

i ostalim informacijama koje se odnose na kontakte.

Pristupite svojim preuzetim aplikacijama, dokumentima i slikama.

Koristite aplikaciju za e-poštu da biste slali i primali e-poruke putem privatnih i

kompanijskih naloga.

Koristite aplikaciju Facebook™ da biste koristili društvene mreže sa prijateljima,

članovima porodice i kolegama širom sveta.

Pretražite i slušajte FM radio stanice.

Koristite aplikaciju za album da biste prikazali vaše fotografije i video zapise i radili

sa njima.

Koristite aplikaciju Gmail™ da biste čitali, pisali i organizovali e-poruke.

Tražite informacije na uređaju i na vebu.

Prikažite trenutnu lokaciju, pronađite druge lokacije i planirajte maršrute pomoću

Google Maps™.

Idite na lokaciju Play Store™ radi preuzimanja besplatnih i plaćenih aplikacija za

uređaj.

Koristite aplikaciju za razmenu poruka da biste slali i primali tekstualne i

multimedijalne poruke.

Koristite aplikaciju za video za reprodukciju video zapisa na vašem uređaju i

razmenu sadržaja sa vašim prijateljima.

Koristite aplikaciju za muziku za organizovanje i reprodukciju muzike i audio

knjiga.

Prikažite vesti iz aplikacije Xperia™ News.

Koristite aplikaciju „Vreme“ da biste videli vremensku prognozu.

Obavite telefonske pozive ručnim biranjem broja ili korišćenjem funkcije

pametnog biranja.

Optimizujte podešavanja tako da odgovaraju vašim zahtevima.

Koristite aplikaciju Hangouts™ da biste ćaskali sa prijateljima na mreži.

Identifikujte muzičke numere koje se reprodukuju u vašem okruženju i pronađite

informacije o izvođaču, albumu i drugo.

Koristite aplikaciju YouTube™ za deljenje i prikazivanje video zapisa iz celog

sveta.

Xperia™ Movie Creator automatski kreira kratke video zapise dužine oko 30

sekundi na osnovu postojećih fotografija i video zapisa.

Koristite aplikaciju Lifelog da biste automatski vodili evidenciju o svakodnevnim

događajima iz svog života. Na primer, možete da postavljate ciljeve i pratite

napredak u njihovom ostvarivanju ili obeležavate posebne momente.

Koristite aplikaciju za pomoć da biste pristupili korisničkoj podršci na uređaju. Na

primer, možete da pristupite uputstvu za upotrebu, informacijama za rešavanje

problema, kao i savetima i trikovima.

Neke aplikacije nisu podržane ili navedene od svih mreža i/ili operatera mreža u svim

oblastima.

33

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..