Sony Xperia XA - Pozadina i teme

background image

Pozadina i teme

Početni ekran možete da prilagodite sopstvenom stilu pomoću pozadina i različitih tema.

27

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Promena pozadine početnog ekrana

1

Dodirnite i držite praznu oblast na Početni ekran dok uređaj ne počne da vibrira.

2

Dodirnite stavku

Pozadine i izaberite opciju.

Postavljanje teme

1

Dodirnite i držite praznu oblast na Početni ekran dok uređaj ne počne da vibrira.

2

Tapnite na stavku

Teme.

3

Izaberite opciju i pratite uputstva na uređaju.

Kada promenite temu, menja se i pozadina u nekim aplikacijama.