Sony Xperia XA - Kretanje po aplikacijama

background image

Kretanje po aplikacijama

Pomoću tastera za pomeranje, trake sa omiljenim stavkama i prozora sa nedavno

korišćenim aplikacijama možete da se krećete između aplikacija, što vam omogućava da

se brzo krećete između svih nedavno korišćenih aplikacija. Tasteri za navigaciju su

„Početni ekran“, „Nedavne aplikacije“ i „Nazad“. Kada pritisnete taster „Početni ekran“

da biste izašli, neke aplikacije se zatvaraju, dok se druge pauziraju ili nastavljaju s radom

u pozadini. Ako je aplikacija pauzirana ili radi u pozadini, možete da nastavite tamo gde

ste stali kada je sledeći put otvorite.

1

Prozor sa nedavno korišćenim aplikacijama – Otvorite nedavno korišćenu aplikaciju

2

Taster „Nedavne aplikacije“ – Otvorite prozor sa nedavno korišćenim aplikacijama i traku sa omiljenim

stavkama

3

Taster „Početni ekran“ – Izađite iz aplikacije i vratite se na početni ekran

4

Taster „Nazad“ – Vratite se na prethodni ekran u okviru aplikacije ili zatvorite aplikaciju

Otvaranje prozora sa nedavno korišćenim aplikacijama

Pritisnite .

Zatvaranje svih nedavno korišćenih aplikacija

Dodirnite , a zatim stavku .

25

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Otvaranje menija u aplikaciji

Dok koristite aplikaciju pritisnite .

Meni nije dostupan u svim aplikacijama.