Sony Xperia XA - Sinhronizacija sa nalozima na mreži

background image

Sinhronizacija sa nalozima na mreži

Sinhronizujte svoj uređaj sa kontaktima, e-poštom, događajima kalendara i drugim

informacijama sa naloga na mreži, na primer, naloga e-pošte kao što su Gmail™ i

Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ i Twitter™. Podatke možete automatski da

sinhronizujete za te naloge tako što ćete aktivirati funkciju automatske sinhronizacije. A

možete i ručno da sinhronizujete svaki nalog.

Postavljanje naloga na mreži za sinhronizaciju

1

Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku .

2

Dodirnite stavke

Podešavanja > Sinhronizacija naloga > Dodaj nalog, a zatim

izaberite nalog koji želite da dodate.

3

Sledite uputstva da biste napravili nalog ili se prijavite ako ga već imate.

Ručna sinhronizacija sa nalogom na mreži

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavke >

Podešavanja > Sinhronizacija

naloga .

2

Tapnite na ime naloga sa kojim želite da izvršite sinhronizaciju. Pojavljuje se lista

stavki koje mogu da se sinhronizuju sa tim nalogom.

3

Tapnite na prekidač za uključivanje/isključivanje pored stavke koju želite da

sinhronizujete.

Uklanjanje naloga na mreži

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavke >

Podešavanja > Sinhronizacija

naloga .

2

Tapnite na ime naloga koji želite da uklonite.

3

Tapnite na , a zatim na

Ukloni nalog.

4

Ponovo tapnite na dugme

Ukloni nalog za potvrdu.