Sony Xperia XA - Sadržaj

background image

Sadržaj

Prvi koraci...................................................................................... 7

O ovom uputstvu za upotrebu.............................................................7
Pregled............................................................................................... 7
Sklop.................................................................................................. 8
Zaštita ekrana..................................................................................... 9
Prvo pokretanje uređaja...................................................................... 9
Zašto mi je potreban Google™ nalog?.............................................. 10

Bezbednost uređaja..................................................................... 12

Osiguranje zaštite vašeg uređaja....................................................... 12
Zaključavanje ekrana......................................................................... 12
Automatsko otključavanje uređaja..................................................... 14
Zaštita SIM kartice............................................................................ 18
Pronalaženje identifikacionog broja uređaja....................................... 18
Pronalaženje izgubljenog uređaja ......................................................19

Učenje osnovnih stvari................................................................. 21

Korišćenje dodirnog ekrana...............................................................21
Zaključavanje i otključavanje ekrana.................................................. 22
Početni ekran....................................................................................23
Ekran aplikacija................................................................................. 24
Kretanje po aplikacijama....................................................................25
Vidžeti............................................................................................... 26
Prečice i fascikle................................................................................26
Pozadina i teme................................................................................ 27
Pravljenje snimka ekrana................................................................... 28
Obaveštenja......................................................................................28
Ikone na statusnoj liniji.......................................................................30
Pregled aplikacija.............................................................................. 32

Baterija i održavanje.....................................................................34

Punjenje uređaja................................................................................34
Upravljanje baterijom i napajanjem.....................................................35
Ažuriranje uređaja..............................................................................37
Održavanje pomoću računara........................................................... 38
Skladište i memorija.......................................................................... 39
Pravljenje rezervne kopije i vraćanje sadržaja..................................... 40

Preuzimanje aplikacija..................................................................44

Preuzimanje aplikacija iz usluge Google Play™..................................44
Preuzimanje aplikacija iz drugih izvora............................................... 44

Internet i mreže............................................................................ 45

Pretraživanje veba............................................................................. 45

2

background image

Internet i MMS podešavanja .............................................................45
Wi-Fi................................................................................................. 46
Deljenje mobilne veze za prenos podataka........................................ 48
Kontrolisanje upotrebe podataka.......................................................50
Izbor mobilnih mreža......................................................................... 51
Virtuelne privatne mreže (VPN-ovi).....................................................51

Sinhronizovanje podataka na uređaju.......................................... 53

Sinhronizacija sa nalozima na mreži...................................................53
Sinhronizovanje sa uslugom Microsoft® Exchange ActiveSync®.......53

Osnovna podešavanja..................................................................55

Pristupanje podešavanjima................................................................55
Podešavanja jačina zvuka..................................................................55
Postavke režima „Ne uznemiravaj“.................................................... 56
Podešavanja ekrana..........................................................................57
Podešavanja aplikacija...................................................................... 58
Resetovanje aplikacija....................................................................... 60
Daydream......................................................................................... 60
Podešavanja jezika............................................................................61
Datum i vreme...................................................................................61
Mobile BRAVIA® Engine................................................................... 62
Super živopisan režim....................................................................... 62
Poboljšavanje zvučnog izlaza............................................................ 62
Više korisničkih naloga...................................................................... 63

Kucanje teksta..............................................................................65

Tastatura na ekranu...........................................................................65
Tastatura telefona..............................................................................66
Unos teksta pomoću glasovnog unosa............................................. 67
Uređivanje teksta...............................................................................67
Personalizovanje tastature na ekranu................................................ 68

Pozivanje...................................................................................... 70

Upućivanje poziva............................................................................. 70
Primanje poziva.................................................................................71
Tekući pozivi......................................................................................73
Korišćenje evidencije poziva.............................................................. 73
Prosleđivanje poziva..........................................................................74
Ograničavanje poziva........................................................................ 74
Višestruki pozivi.................................................................................75
Konferencijski pozivi.......................................................................... 76
Govorna pošta.................................................................................. 76
Pozivi za pomoć u hitnim slučajevima................................................76

Kontakti........................................................................................ 78

Prenos kontakata.............................................................................. 78

3

background image

Pretraživanje i pregledanje kontakata.................................................79
Dodavanje i uređivanje kontakata...................................................... 80
Dodavanje medicinskih informacija i informacija za kontakt u hitnim
slučajevima....................................................................................... 81
Omiljeni kontakti i grupe.................................................................... 82
Slanje informacija o kontaktu.............................................................83
Izbegavanje dupliranja stavki u aplikaciji „Kontakti“............................ 83
Pravljenje rezervne kopije kontakata.................................................. 83

Razmena poruka i ćaskanje......................................................... 85

Čitanje i slanje poruka....................................................................... 85
Organizacija poruka.......................................................................... 86
Pozivanje iz poruke........................................................................... 87
Podešavanja za razmenu poruka.......................................................87
Brza razmena poruka i video ćaskanje.............................................. 87

E-pošta.........................................................................................88

Podešavanje e-pošte........................................................................ 88
Slanje i prijem e-poruka.....................................................................88
Organizacija e-poruka....................................................................... 89
Podešavanja za nalog e-pošte.......................................................... 90
Gmail™.............................................................................................91

Muzika.......................................................................................... 92

Prenos muzike na uređaj................................................................... 92
Slušanje muzike................................................................................ 92
Meni početnog ekrana aplikacije Muzika........................................... 94
Liste pesama.................................................................................... 94
Deljenje muzike................................................................................. 95
Poboljšavanje zvuka.......................................................................... 95
Prepoznavanje muzike uz TrackID™..................................................95

FM radio....................................................................................... 97

Slušanje radija................................................................................... 97
Omiljene radio stanice....................................................................... 98
Podešavanja zvuka........................................................................... 98

Kamera......................................................................................... 99

Snimanje fotografija i video zapisa..................................................... 99
Prepoznavanje lica.......................................................................... 100
Korišćenje Smile Shutter™ tehnologije za snimanje osmeha............100
Dodavanje geografske pozicije fotografijama................................... 100
Opšte postavke za kameru..............................................................101
Podešavanja fotoaparata.................................................................105
Podešavanja video-kamere............................................................. 108

Fotografije i video zapisi u Albumu............................................ 110

Prikazivanje fotografija i video zapisa............................................... 110

4

background image

Deljenje fotografija i video zapisa i upravljanje njima......................... 111
Uređivanje fotografija pomoću aplikacije „Photo editor“................... 112
Uređivanje video zapisa pomoću aplikacije „Video editor“................113
Skrivanje fotografija i video zapisa................................................... 113
Meni početnog ekrana aplikacije „Album“........................................113
Gledanje fotografija na mapi............................................................ 114

Video zapisi................................................................................ 116

Gledanje video zapisa u aplikaciji „Video“........................................ 116
Prenos video sadržaja na uređaj......................................................117
Upravljanje video sadržajem............................................................ 117
Pravljenje filmova.............................................................................117
Usluga PS Video............................................................................. 118

Mogućnost povezivanja............................................................. 119

Bežično preslikavanje ekrana uređaja na televizoru..........................119
Deljenje sadržaja sa DLNA Certified™ uređajima............................. 119
Povezivanje uređaja sa USB priborom.............................................121
NFC................................................................................................ 122
Bluetooth® bežična tehnologija.......................................................123

Pametne aplikacije i funkcije koje štede vreme......................... 126

Korišćenje uređaja kao novčanika................................................... 126
Paket novosti.................................................................................. 126

Putovanja i mape........................................................................127

Korišćenje usluga lokacije................................................................127
Google Maps™ i navigacija............................................................. 127
Korišćenje razmene podataka tokom putovanja.............................. 128
Režim rada u avionu........................................................................128

Kalendar i budilnik......................................................................129

Kalendar......................................................................................... 129
Alarm i sat.......................................................................................129

Pristupačnost............................................................................. 132

Pokreti za uvećavanje......................................................................132
Veliki tekst....................................................................................... 132
Ispravljanje boje...............................................................................132
Kompatibilnost sa slušnim aparatom...............................................132
TalkBack......................................................................................... 132
TTY (teleprinter) režim......................................................................133

Podrška i pravne informacije......................................................134

Aplikacija za podršku...................................................................... 134
Xperia™ Tips.................................................................................. 134
Pomoć u menijima i aplikacijama.....................................................134
Pokretanje dijagnostičkih testova na uređaju................................... 134
Ponovno pokretanje, resetovanje i popravka................................... 135

5

background image

Pomozite nam da poboljšamo naš softver.......................................136
Garancija, SAR i smernice za upotrebu........................................... 136
Recikliranje uređaja......................................................................... 136
Pravne informacije...........................................................................136

6