Sony Xperia XA - Google Maps™‎ i navigacija

background image

Google Maps™ i navigacija

Koristite Google Maps™ da biste pratili svoju trenutnu lokaciju, prikazali stanje na

putevima u stvarnom vremenu i pribavili detaljna uputstva do svog odredišta.
Aplikacija Google Maps™ zahteva internet vezu kada se koristi na mreži. Možda će vam

se naplatiti troškovi prenosa podataka kada se sa uređaja povežete sa internetom. Da

biste dobili detaljne informacije o tome kako se koristi ova aplikacija, idite na lokaciju

http://support.google.com i kliknite na vezu „Mape za mobilni telefon“.

Aplikacija Google Maps™ možda neće biti dostupna za svako tržište, svaku zemlju ili svaki

region.

Korišćenje aplikacije Google mape™

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Google > Mape.

127

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..