Sony Xperia XA - Sklop

background image

Sklop

Vaš uređaj podržava samo nano SIM kartice.

Umetanje nano SIM kartice

Vaš uređaj podržava samo nano SIM kartice. Obavezno koristite ležište za nano SIM karticu i

pazite da slot za nano SIM karticu ne koristite umesto slota za memorijsku karticu.

1

Otvorite poklopac za slot nano SIM kartice i memorijske kartice.

2

Pomoću nokta ili sličnog objekta, izvucite držač nano SIM kartice.

3

Stavite nano SIM karticu u držač, zatim ponovo umetnite držač.

4

Zatvorite poklopac.

Ako ubacite nano SIM karticu dok je uređaj uključen, uređaj se automatski ponovo pokreće.

8

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Umetanje memorijske kartice

1

Otvorite poklopac za slot nano SIM kartice i memorijske kartice.

2

Postavite memorijsku karticu u slot za memorijsku karticu, a zatim gurajte

memorijsku karticu do kraja u slot dok ne začujete "klik".

3

Zatvorite poklopac.

Proverite da li je umetnuta memorijska kartica ispravno okrenuta.

Uklanjanje nano SIM kartice

1

Otvorite poklopac za slot nano SIM kartice i memorijske kartice.

2

Pomoću nokta ili sličnog objekta, izvucite držač nano SIM kartice.

3

Uklonite nano SIM karticu, zatim ponovo umetnite držač.

4

Zatvorite poklopac.

Uklanjanje memorijske kartice

1

Isključite uređaj i otvorite poklopac slota za nano SIM karticu i memorijsku karticu.

2

Pritisnite memorijsku karticu ka unutra, a zatim je brzo otpustite.

3

Potpuno izvadite memorijsku karticu u uklonite je.

4

Zatvorite poklopac.

Memorijsku karticu možete da izvadite i bez isključivanja uređaja pomenutog u 1. koraku. Da

biste koristili ovaj metod, prvo morate da deaktivirate memorijsku karticu. Tapnite na

Podešavanja > Skladište i memorija > > Više opcija za podešavanja > Skladište, a zatim

tapnite na pored stavke

SD kartica, pa pratite ostatak gorenavedenih uputstava.