Sony Xperia XA - Pregled

background image

Pregled

7

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

1. Svetlo punjenja/obaveštenja
2. Konektor za slušalice
3. Senzor za blizinu/svetlosni senzor
4. Zvučnik u slušalici
5. Objektiv prednje kamere
6. Taster za napajanje
7. Taster za jačinu zvuka/zumiranje
8. Taster kamere
9. Glavni zvučnik
10. Glavni mikrofon

11. Port za punjač/USB kabl
12. Oblast Wi-Fi/Bluetooth/GPS antene
13. Objektiv glavne kamere
14. Svetlo glavne kamere
15. Drugi mikrofon
16. Poklopac slota za nano SIM/memorijsku

karticu
17. Oblast NFC™ detekcije