Sony Xperia XA - TTY (teleprinter) režim

background image

TTY (teleprinter) režim

TTY (teleprinter) funkcija na uređaju omogućava osobama sa oštećenim sluhom,

govorom ili jezičkim smetnjama da komuniciraju pomoću TTY uređaja ili usluge razmene.

Omogućavanje režima TTY

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Poziv > Pristupačnost > TTY mode.

3

Izaberite primenljivi režim TTY.

133

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..