Sony Xperia XA - TalkBack

background image

TalkBack

TalkBack je usluga čitača ekrana za korisnike sa oštećenim vidom. TalkBack koristi

govorne povratne informacije kako bi opisao sve događaje ili radnje koje se izvršavaju na

Android uređaju. TalkBack opisuje korisnički interfejs i čita softverske greške, obaveštenja

i poruke.

132

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Omogućavanje funkcije TalkBack

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Pristupačnost > TalkBack.

3

Tapnite na prekidač za uključivanje/isključivanje a zatim tapnite na

OK.

Da biste promenili postavke za govor, povratne informacije i dodir za funkciju TalkBack, tapnite

na

Podešavanja.

TalkBack pokreće uputstvo odmah nakon što omogućite funkciju. Da biste izašli iz uputstva,

dva puta tapnite na dugme

Izađi.

Onemogućavanje funkcije TalkBack

1

Iz prikaza Početni ekran, dva puta tapnite na .

2

Pronađite i dva puta tapnite na

Podešavanja > Pristupačnost> TalkBack.

3

Dva puta tapnite na prekidač za uključivanje/isključivanje a zatim dva puta tapnite

na

OK.