Sony Xperia XA - Pokreti za uvećavanje

background image

Pokreti za uvećavanje

Pokreti za uvećavanje vam omogućavaju da uvećate delove ekrana tako što ćete tri puta

uzastopno dodirnuti oblast dodirnog ekrana.

Omogućavanje ili onemogućavanje pokreta za uveličanje

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Pristupačnost > Pokreti za uvećanje.

3

Tapnite na prekidač za uključivanje i isključivanje.

Uvećavanje oblasti i pomeranje preko ekrana

1

Proverite da li je omogućeno

Pokreti za uvećanje.

2

Dodirnite oblast tri puta, a zatim držite i prevucite prst preko ekrana.