Sony Xperia XA - Kompatibilnost sa slušnim aparatom

background image

Kompatibilnost sa slušnim aparatom

Opcija kompatibilnosti sa slušnim aparatom omogućava da zvuk iz uređaja funkcioniše

sa standardnim slušnim aparatima.

Omogućavanje ili onemogućavanje kompatibilnosti sa slušnim aparatom

1

Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Poziv > Pristupačnost.

3

Prevucite klizač pored stavke

Hearing aids na željeno podešavanje.