Sony Xperia XA - Korišćenje evidencije poziva

background image

Korišćenje evidencije poziva

U evidenciji poziva možete prikazati propuštene , primljene i birane pozive.

Otvaranje evidencije poziva

1

Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na stavku .

Prikazivanje propuštenih poziva

1

Kada postoje propušteni pozivi, na statusnoj liniji se prikazuje . Prevucite

statusnu liniju nadole.

2

Tapnite na

Propušten poziv.

73

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Pozivanje broja iz evidencije poziva

Dodirnite broj.

Da biste uredili broj pre pozivanja, dodirnite i zadržite broj u evidenciji poziva, a zatim dodirnite

stavku

Uredi broj pre pozivanja.

Dodavanje broja iz evidencije poziva u kontakte

1

Dodirnite i zadržite broj prikazan u evidenciji poziva, a zatim dodirnite stavku

Dodaj

u kontakt.

2

Izaberite postojeći kontakt kom želite da dodate broj ili dodirnite dugme

Napravi

novi kontakt.

3

Uredite detalje kontakta, a zatim dodirnite dugme

SAČUVAJ.

Prikaz opcija evidencije poziva

Dok je otvorena evidencija poziva, dodirnite stavku .

Pomoću gorenavedenog uputstva možete da pristupite i opštim podešavanjima poziva.