Sony Xperia XA - Konferencijski pozivi

background image

Konferencijski pozivi

Uz konferencijski poziv ili poziv sa više učesnika, možete imati zajednički razgovor sa dve

ili više osoba.

Za detalje o broju učesnika koje možete dodati konferencijskom pozivu obratite se svom

mrežnom operateru.

Upućivanje konferencijskog poziva

1

Tokom poziva dodirnite tapnite na . Pojavljuje se evidencija poziva.

2

Da biste prikazali numeričku tastaturu, tapnite na .

3

Birajte broj drugog učesnika i tapnite na . Prvi učesnik se privremeno stavlja na

čekanje.

4

Tapnite na da biste dodali drugog učesnika u poziv i započeli konferenciju.

5

Da biste dodali više učesnika u poziv, ponovite odgovarajuće korake opisane

iznad.

Vođenje privatnog razgovora sa učesnikom u konferencijskom pozivu

1

Tokom konferencijskog poziva dodirnite

Upravljaj konferencijom.

2

Dodirnite broj telefona učesnika sa kojim želite da obavite privatni razgovor.

3

Da biste završili privatni razgovor i vratili se na konferencijski poziv, dodirnite .

Uklanjanje učesnika iz konferencijskog poziva

1

Tokom konferencijskog poziva dodirnite

Upravljaj konferencijom.

2

Dodirnite pored učesnika kog želite da uklonite.

Završavanje konferencijskog poziva

Tokom poziva, tapnite na .