Sony Xperia XA - Xperia™‎ Tips

background image

Xperia™ Tips

Koristeći aplikaciju „Xperia™ Tips“ možete da dobijete korisne informacije o svom

uređaju preko obaveštenja, kao i da saznate sve što vam je potrebno za prve korake.

Omogućavanje ili onemogućavanje aplikacije Xperia™ Tips

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Uvod i Saveti i tapnite na njih.

3

Tapnite na klizač

Xperia™ saveti.