Sony Xperia XA - Pravne informacije

background image

Pravne informacije

Sony F3111/F3113/F3115

Ovo uputstvo za upotrebu je objavila kompanija Sony Mobile Communications Inc. ili njena lokalna pridružena

kompanija, bez ikakvih garancija. Kompanija Sony Mobile Communications Inc. u bilo kom trenutku i bez

obaveštenja može da poboljša i promeni ovo uputstvo za upotrebu usled tipografskih grešaka, netačnosti aktuelnih

informacija ili poboljšanja programa i/ili opreme. Te promene će, međutim, biti uključene u nova izdanja ovog

uputstva za upotrebu. Sve slike su navedene samo za potrebe ilustracije i možda ne prikazuju precizno stvarni

uređaj.
Sva ovde pomenuta imena proizvoda i kompanija su žigovi ili registrovani žigovi svojih odgovarajućih vlasnika. Svi

ostali žigovi pripadaju svojim vlasnicima. Sva prava koja ovde nisu izričito data su zadržana. Posetite

www.sonymobile.com/us/legal/ da biste dobili više informacija.
Ovo uputstvo za upotrebu možda navodi usluge ili aplikacije koje pružaju nezavisni proizvođači. Korišćenje tih

programa ili usluga možda zahteva posebnu registraciju kod nezavisnog proizvođača i može biti podložno

dodatnim uslovima korišćenja. Za aplikacije kojima se pristupa na veb lokaciji nezavisnog proizvođača ili putem nje,

unapred pregledajte uslove korišćenja i primenljive smernice za privatnost te veb lokacije. Sony ne daje garanciju za

dostupnost ili performanse nijedne veb-lokacije nezavisnog proizvođača ili ponuđenih usluga.
Mobilni uređaj ima mogućnost preuzimanja, skladištenja i prosleđivanja dodatnog sadržaja, npr. zvukova zvona.

Korišćenje tog sadržaja može biti ograničeno ili zabranjeno pravima nezavisnih proizvođača, uključujući, ali ne i

136

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

ograničeno na restrikcije koje nameću primenljivi zakoni o autorskom pravu. Vi, a ne Sony, snosite punu

odgovornost za dodatni sadržaj koji preuzimate na mobilni uređaj ili ga prosleđujete sa njega. Pre korišćenja

dodatnog sadržaja, proverite da li je planirana upotreba ispravno licencirana ili je na drugi način ovlašćena. Sony ne

garantuje za tačnost, integritet ili kvalitet dodatnog sadržaja ili nekog drugog sadržaja nezavisnih proizvođača. Ni

pod kojim uslovima i ni na koji način preduzeće Sony neće biti odgovorno za vašu neispravnu upotrebu dodatnog

sadržaja ili drugog sadržaja nezavisnih proizvođača.
Posetite

www.sonymobile.com da biste dobili više informacija.

Ovaj proizvod štite određena prava nad intelektualnom svojinom korporacije Microsoft. Korišćenje ili distribucija te

tehnologije van ovog proizvoda zabranjeni su bez licence od korporacije Microsoft.
Vlasnici sadržaja koriste tehnologiju Windows Media Digital Rights Management (WMDRM) za zaštitu svoje

intelektualne svojine, uključujući autorska prava. Ovaj uređaj koristi WMDRM softver za pristup sadržaju koji štiti

WMDRM. Ako WMDRM softver ne uspe da zaštiti sadržaj, vlasnici sadržaja mogu tražiti od korporacije Microsoft da

opozove mogućnost softvera da koristi WMDRM za reprodukciju ili kopiranje zaštićenog sadržaja. Opoziv ne utiče

na nezaštićeni sadržaj. Kada preuzimate licence za zaštićeni sadržaj, saglasni ste da Microsoft može da uključi listu

opoziva sa licencama. Vlasnici sadržaja mogu zahtevati da nadogradite WMDRM da biste pristupili njihovom

sadržaju. Ako odbijete da nadogradite, nećete moći da pristupite sadržaju kojem je neophodna nadogradnja.
Ovaj proizvod je licenciran u okviru licenci MPEG-4 vizuelnog i AVC patentnog portfolija za ličnu i nekomercijalnu

upotrebu klijenta radi (i) šifrovanja video zapisa u skladu sa MPEG-4 vizuelnim standardom („MPEG-4 video“) ili AVC

standardom („AVC video“) i/ili (ii) dešifrovanja MPEG-4 ili AVC video zapisa kojeg je šifrovao klijent uključen u ličnu ili

nekomercijalnu aktivnost i/ili koji je nabavljen od dobavljača video zapisa koji je licenciran od strane preduzeća

MPEG LA da obezbedi MPEG-4 i/ili AVC video. Nijedna licenca se ne dobija niti se podrazumeva za neku drugu

upotrebu. Dodatne informacije, uključujući one koje se odnose na promotivnu, internu i komercijalnu upotrebu i

licenciranje, mogu se dobiti od kompanije MPEG LA, L.L.C. Pogledajte

www.mpegla.com. MPEG Layer-3

tehnologija za dekodiranje zvuka koju licencira kompanija Fraunhofer IIS i Thomson.
SONY MOBILE NEĆE BITI ODGOVORAN ZA GUBITAK, BRISANJE I/ILI ZAMENU LIČNIH PODATAKA NITI

DATOTEKA USKLADIŠTENIH NA UREĐAJU (UKLJUČUJUĆI, ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA KONTAKTE,

MUZIČKE NUMERE I SLIKE) USLED AŽURIRANJA UREĐAJA NEKIM OD METODA OPISANIH U OVOM

UPUTSTVU ZA UPOTREBU ILI DOKUMENTACIJI. NI U KOM SLUČAJU UKUPNA ODGOVORNOST PREDUZEĆA

SONY MOBILE ILI NJEGOVIH DOBAVLJAČA PREMA VAMA ZA NEKA ILI SVA OŠTEĆENJA, GUBITKE I RAZLOGE

ZA IZVRŠAVANJE RADNJE (BILO PO UGOVORU ILI DELIKTU, UKLJUČUJUĆI, ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA

NEMAR ILI NEŠTO DRUGO) NEĆE PREMAŠITI SUMU KOJU STE PLATILI ZA UREĐAJ.
© 2016 Sony Mobile Communications Inc.
Sva prava zadržana.

137

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..