Sony Xperia XA - Pokretanje dijagnostičkih testova na uređaju

background image

Pokretanje dijagnostičkih testova na uređaju

Aplikacija Xperia™ Diagnostics može da testira određenu funkciju ili da pokrene

kompletan dijagnostički test da bi proverila da li Xperia™ uređaj radi ispravno.
Xperia™ Diagnostics može da uradi sledeće:

Procene potencijalne hardverske ili softverske probleme na Xperia™ uređaju.

Analizira performanse aplikacija na uređaju.

Evidentira broj propuštenih poziva tokom prethodnih 10 dana.

Identifikuje instalirani softver i pruži korisne detalje o uređaju.

Aplikacija Xperia™ Diagnostics je unapred instalirana na većini Android™ uređaja kompanije

Sony. Ako opcija „Dijagnostika“ nije dostupna u odeljku

Podešavanja > O telefonu ili u meniju

ALATKE u aplikaciji Podrška, možete da preuzmete light verziju pomoću aplikacije Play

Store™.

Pokretanje određenog dijagnostičkog testa

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > O telefonu > Dijagnostika > Test.

3

Izaberite test sa liste.

4

Pratite uputstva i dodirnite dugme

Da ili Ne da biste potvrdili da li funkcija radi.

Pokretanje svih dijagnostičkih testova

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > O telefonu > Dijagnostika >Test >

Pokreni sve.

3

Pratite uputstva i dodirnite dugme

Da ili Ne da biste potvrdili da li funkcija radi.

134

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Prikazivanje detalja o uređaju

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > O telefonu > Dijagnostika > Podaci.