Sony Xperia XA - Aplikacija za podršku

background image

Aplikacija za podršku

Koristite aplikaciju za podršku na uređaju da biste pretraživali uputstva za upotrebu,

uputstva za rešavanje problema i pronašli informacije o ažuriranjima softvera i druge

informacije u vezi sa proizvodom.

Pristupanje aplikaciji za podršku

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i tapnite na , a zatim izaberite željenu stavku podrške.

Da biste dobili najbolju moguću podršku, preporučujemo da se povežete sa internetom kada

koristite aplikaciju za podršku.