Sony Xperia XA - Paket novosti

background image

Paket novosti

Korišćenje aplikacije „Paket novosti“

„Paket novosti“ predstavlja aplikaciju za vesti dva-u-jedan koja sadrži novi koncept sa

dve kartice: prebacujte se između kartice „Novosti“, gde možete da saznate sve najnovije

vesti, i kartice „Moji feedovi“, gde možete da pročitate sve vesti koje su najrelevantnije za

vaša interesovanja

.

Aplikacija „Paket novosti“ nije dostupna na svim tržištima.

Otvaranje aplikacije „Paket novosti“

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavku i tapnite na nju.

126

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..