Sony Xperia XA - Pristupanje podešavanjima

background image

Pristupanje podešavanjima

Podešavanja za uređaj možete da prikažete i promenite u meniju „Podešavanja“ koji je

dostupan na početnom ekranu i na tabli sa obaveštenjima.

Otvaranje menija za podešavanja uređaja sa ekrana aplikacija

1

Na Početni ekran dodirnite stavku .

2

Dodirnite dugme

Podešavanja.

Prikazivanje informacija o uređaju

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > O telefonu.

Otvaranje ili zatvaranje table za brzo podešavanje

Tablu za brzo podešavanje možete otvoriti prevlačenjem statusne trake nadole.

Uključivanje lampe

1

Prevucite statusnu liniju nadole pomoću dva prsta.

2

Tapnite na .

Izbor podešavanja koja će biti prikazana na tabli sa brzim podešavanjima

1

Prevucite statusnu liniju nadole, a zatim dodirnite

Uredi.

2

Na traci na vrhu ekrana dodirnite i zadržite ikonu brzog podešavanja koju želite da

dodate, a zatim je prevucite i otpustite u donji deo ekrana.

Promena rasporeda table za brzo podešavanje

1

Prevucite statusnu liniju nadole, a zatim dodirnite

Uredi.

2

Dodirnite i zadržite ikonu, a zatim je premestite na željeni položaj.