Sony Xperia XA - Postavke režima „Ne uznemiravaj“

background image

Postavke režima „Ne uznemiravaj“

Svoj uređaj možete podesiti na režim „Ne uznemiravaj“ i ručno odrediti koliko dugo će

vaš uređaj biti u režimu „Ne uznemiravaj“. Takođe, možete podesiti kada će vaš uređaj

biti automatski u režimu „Ne uznemiravaj“.

Nema vremenskog

ograničenja

Držite uređaj u nečujnom režimu dok ručno ponovo ne uključite zvuk.

Za jedan čas

Držite uređaj u nečujnom režimu jedan sat. Možete da tapnete na ikonu za minus

i plus da biste podesili period.

Aktiviranje režima „Ne uznemiravaj“

Pritisnite taster za jačinu zvuka dok se ne pojavi .

Brzo prebacivanje između režima „Ne uznemiravaj“/vibracije/zvuka

1

Pritisnite taster za jačinu zvuka nadole ili nagore dok se ne pojavi , ili .

2

Tapnite na ,

ili za brzo prebacivanje između režima vibracije i režima zvuka.

Da biste aktivirali režim „Ne uznemiravaj“, pritisnite taster za jačinu zvuka nadole

dok ste u režimu vibracije.

56

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Planiranje vremenskih intervala režima „Ne uznemiravaj“

1

Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Zvuk i obaveštenje > Ne ometaj >

Automatska pravila.

3

Izaberite vreme ili događaj za koje želite da planirate režim „Ne uznemiravaj“ ili

dodajte novo pravilo.

4

Pronađite i dodirnite stavku

dani i potvrdite izbor u poljima za potvrdu za

relevantne dane, a zatim dodirnite

Gotovo.

5

Da biste prilagodili vreme početka, dodirnite stavku

Vreme početka i izaberite

vrednost, a zatim dodirnite dugme

U redu.

6

Da biste prilagodili vreme završetka, dodirnite stavku

Krajnje vreme i izaberite

vrednost, a zatim dodirnite dugme

U redu. Uređaj ostaje u režimu „Ne

uznemiravaj“ tokom izabranog vremenskog intervala.

Postavljanje izuzetaka za režim „Ne uznemiravaj“

Možete da izaberete kojim tipovima obaveštenja je dozvoljeno da se oglašavaju u režimu

„Ne uznemiravaj“ i možete da filtrirate izuzetke na osnovu toga od koga je stiglo

obaveštenje. Najčešći tipovi izuzetaka obuhvataju:

Događaje i podsetnike

Pozive

Poruke

Alarme

Dozvoljavanje izuzetaka u režimu „Ne uznemiravaj“

1

Na početnom ekranu tapnite na stavku .

2

Tapnite na stavke >

Podešavanja > Zvuk i obaveštenje > Ne uznemiravaj >

Dozvoljeno samo uz Prioritet.

3

Prevucite klizač pored željene opcije.

Pridruživanje izuzetaka specifičnim obaveštenjima

1

Na početnom ekranu tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Zvuk i obaveštenje > Ne

uznemiravaj > Dozvoljeno samo uz Prioritet.

3

Izaberite opciju.