Sony Xperia XA - Podešavanja aplikacija

background image

Podešavanja aplikacija

Neke aplikacije će tražiti dozvolu kada počnete da ih koristite. Možete dati ili odbiti

dozvolu pojedinačno za svaku aplikaciju iz menija za podešavanje ili iz dijaloga za potvrdu

dozvole. Zahtevi za dozvolu zavise od dizajna aplikacije.

58

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Davanje ili poništavanje dozvola

Kada se prikaže ovaj dijalog možete odabrati da li želite da date ili poništite dozvolu.

Ukoliko ste ranije koristili drugu verziju Androida, za većinu aplikacija je već data

neophodna dozvola.

Odobravanje dozvole

1

Da biste odobrili dozvolu dodirnite

Dozvoli.

2

Kada se dijalog za potvrdu prikaže po drugi put, možete izabrati opciju

Nikada ne

pitaj ponovo ukoliko to želite.

3

U dijalogu će takođe biti objašenjeno zašto je za aplikaciju potrebna dozvola i za

šta se dozvola specijalno koristi. Da biste poništili ovaj dijalog dodirnite

U redu.

Poništavanje dozvole

Da biste poništili dozvolu tapnite na

Zabrani kada se prikaže dijalog.

Neke aplikacje se i dalje mogu koristiti čak i ako ste poništili dozvolu.

Kritične dozvole

Neke dozvole su obavezne da bi aplikacije radile kako je predviđeno. U ovakvim

slučajevima, o tome će vas obavestiti dijalog.

Konfiguracija aplikacija

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Aplikacije > .

3

Izaberite opciju konfiguracije, na primer

Dozvole za aplikacije, zatim izaberite

aplikaciju koju želite da konfigurišete.

Odobravanje kritičnih dozvola

1

Da biste odobrili dozvolu dodirnite

Nastavi > INFORM. O APLIK. > Dozvole.

2

Pronađite potrebnu kritičnu dozvolu.

3

Prevucite klizač nadesno.

Dozvolama možete upravljati i putem menija

Podešavanja > Aplikacije. Tapnite na aplikaciju a

zatim promenite dozvole po želji.

Dozvoljavanje ili zabrana automatskih ažuriranja aplikacija

Ako je funkcija automatskog ažuriranja omogućena, aplikacije će se ažurirati bez

postavljanja pitanja, pa možda nećete ni primetiti da se preuzimaju velike količine

podataka. Da biste izbegli velike troškove za prenos podataka, možete da onemogućite

automatska ažuriranja ili da ih ažurirate samo preko Wi-Fi veze. Morate da onemogućite

funkciju automatskog ažuriranja i u aplikaciji Play Store™ i u aplikaciji What's New (gde je

dostupna) da biste izbegli automatsko ažuriranje aplikacija.

Omogućavanje ili onemogućavanje automatskog ažuriranja za sve aplikacije u Play

prodavnici

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .

2

Tapnite na , a zatim na

Podešavanja > Automatsko ažuriranje aplikacija.

3

Izaberite željenu opciju.

Omogućavanje ili onemogućavanje automatskog ažuriranja za sve aplikacije u

aplikaciji What’s New

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .

2

Tapnite na , a zatim na

Podešavanja > Automatsko ažuriranje aplikacija.

3

Izaberite željenu opciju.

59

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Povezivanje aplikacije

Vaš uređaj može odrediti podrazumevanu aplikaciju za obradu određene Web strane. To

znači da, ako je strana postavljena, ne morate birati aplikaciju svaki put kada otvorite

stranu. Podrazumevanu aplikaciju možete promeniti u bilo kom trenutku.

Upravljanje vezama do aplikacija iz menija za podešavanja

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Aplikacije.

3

Tapnite na i pronađite

Veze aplikacija.

4

Izaberite aplikaciju za koju želite da postavite podržane veze.

5

Podesite svojstvo

Veze aplikacija na opciju Otvara u ovoj aplikaciji.