Sony Xperia XA - Daydream

background image

Daydream

Daydream je interaktivni čuvar ekrana koji automatski prikazuje boje, fotografije ili

projekciju slajdova dok je uređaj na bazi ili punjaču, a ekran je u stanju mirovanja.

Na uređaju koji koristi više korisnika svaki korisnik može da ima pojedinačna podešavanja za

Daydream.

60

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Aktiviranje Daydream čuvara ekrana

1

Na početnom ekranu dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Prikaz > Sanjarenje.

3

Prevucite klizač nadesno.

Izbor sadržaja za Daydream čuvar ekrana

1

Na početnom ekranu dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Prikaz > Sanjarenje.

3

Prevucite klizač nadesno.

4

Izaberite šta želite da se prikaže kad je čuvar ekrana aktivan.

Podešavanje vremena pokretanja Daydream čuvara ekrana

1

Na početnom ekranu dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Prikaz > Sanjarenje.

3

Prevucite klizač nadesno.

4

Da biste odmah aktivirali Daydream čuvar ekrana, dodirnite stavku , a zatim

stavku

Započni odmah.

5

Da biste podesili opcije automatskog aktiviranja, dodirnite stavku , a zatim stavku

Kada da uključite sanjarenje i izaberite opciju.