Sony Xperia XA - Datum i vreme

background image

Datum i vreme

Datum i vreme na uređaju možete da promenite.

Ručno podešavanje datuma

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Datum i vreme.

3

Prevucite nalevo klizač pored stavke

Automatski datum i vreme.

4

Tapnite na stavku

Podešavanje datuma.

5

Lako udarite nalevo ili nadesno, odnosno koristite strelice da biste podesili željeni

datum.

6

Tapnite na stavku

OK.

Ručno podešavanje vremena

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Datum i vreme.

3

Prevucite nalevo klizač pored stavke

Automatski datum i vreme.

4

Dodirnite stavku

Podešavanje vremena.

5

Izaberite odgovarajuće vrednosti za čas i minut.

6

Dodirnite stavku

OK.

61

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Podešavanje vremenske zone

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Datum i vreme.

3

Prevucite nalevo klizač pored stavke

Automatska vremenska zona.

4

Dodirnite stavku

Izbor vremenske zone.

5

Izaberite opciju.