Sony Xperia XA - Prepoznavanje muzike uz TrackID™‎

background image

Prepoznavanje muzike uz TrackID™

Koristite uslugu TrackID™ za prepoznavanje muzike da biste identifikovali pesmu koju

čujete u svom okruženju. Samo snimite kratak uzorak pesme i za nekoliko sekundi

95

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

dobićete informacije o izvođaču, naslovu i albumu. Možete da kupujete pesme

identifikovane pomoću TrackID™ tehnologije i da prikazujete TrackID™ tabele kako biste

videli šta traže TrackID™ korisnici širom sveta. Za najbolje rezultate, koristite TrackID™ u

zonama tišine.

1

Pretraživanje numera, albuma i izvođača

2

Kreiranje TrackID™ profila na mreži

3

Prikaz aktuelnih muzičkih top lista

4

Prikaz TrackID™ opcija

5

Prikaz istorije prethodnih pretraga

6

Pregled onoga što drugi prate

7

Identifikovanje muzike koju slušate

Aplikacija TrackID™ i usluga TrackID™ nisu podržane u svim zemljama/regionima ili od strane

svih mreža i/ili dobavljača usluga. Aplikacija TrackID™ se može povezati sa uslugama za

striming muzike dostupnim u vašoj zemlji.

Identifikovanje muzike pomoću TrackID™ tehnologije

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite .

2

Pronađite i dodirnite stavku

TrackID™, a zatim držite uređaj blizu izvora muzike.

3

Dodirnite stavku . Ako usluga TrackID™ prepozna pesmu, rezultati se pojavljuju

na ekranu.

Da biste se vratili na početni ekran aplikacije

TrackID™, dodirnite .

Prikazivanje informacija o izvođaču za pesmu

1

Kada aplikacija

TrackID™ prepozna pesmu, rezultat se prikazuje na TrackID™

početnom ekranu.

2

Pomerite se do rezultata koji želite da prikažete i dodirnite ga da biste ga otvorili.

Brisanje pesme iz istorije numera

1

Otvorite aplikaciju

TrackID™, a zatim potražite pesmu koju želite da izbrišete.

2

Dodirnite i zadržite ekran da bi se pojavilo .

3

Dodirnite stavku .

96

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..