Sony Xperia XA - Meni početnog ekrana aplikacije Muzika

background image

Meni početnog ekrana aplikacije Muzika

Meni početnog ekrana aplikacije Muzika vam pruža pregled svih pesama na uređaju.

Odavde možete upravljati svojim albumima i listama pesama.

1

Vraćanje na početni ekran aplikacije Muzika

2

Prikaz trenutnog redosleda reprodukovanja

3

Pretraga svih izvođača

4

Pretraga svih albuma

5

Pretraga svih pesama

6

Pretraga svih fascikli

7

Pretraga svih lista pesama

8

Reprodukcija deljene muzičke datoteke na drugom uređaju

9

Otvaranje menija sa podešavanjima za aplikaciju Muzika

10 Otvaranje menija podrške za aplikaciju Muzika

Otvaranje menija početnog ekrana aplikacije „Muzika“

1

Na ekranu Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .

2

Tapnite na stavku .

Povratak na početni ekran aplikacije „Muzika“

Kada je otvoren meni početnog ekrana aplikacije „Muzika“, tapnite na

Početak.

Kada je otvoren meni početnog ekrana aplikacije „Muzika“, tapnite na ekran sa

desne strane menija.

Brisanje pesme

1

Otvorite meni početnog ekrana aplikacije „Muzika“, a zatim potražite pesmu koju

želite da izbrišete.

2

Dodirnite i držite naslov pesme, a zatim na listi koja se pojavljuje tapnite na

Izbriši.

3

Ponovo tapnite na dugme

Izbriši za potvrdu.