Sony Xperia XA - Povezivanje uređaja sa USB priborom

background image

Povezivanje uređaja sa USB priborom

Možete da koristite USB host adapter za povezivanje vašeg uređaja sa USB priborom

kao što su USB uređaji za masovno skladištenje podataka i USB miševi. Ako USB uređaj

ima micro USB konektor, USB host adapter nije neophodan.

Ovaj uređaj ima USB port bez poklopca. Ako vaš uređaj bude izložen vodi, pre priključivanja

USB kabla proverite da li je USB port potpuno suv.

USB host adapteri se prodaju odvojeno. Sony ne garantuje da vaš uređaj podržava sav USB

pribor.

Povezivanje USB pribora pomoću USB host adaptera

1

Priključite USB host adapter na vaš uređaj, a zatim povežite adapter na USB

pribor.

2

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

3

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Veza sa uređajima > USB veza > Otkrij USB

uređaj.

Za podešavanje upravljača za igru, USB audio i USB Ethernet pribora mogu biti potrebni

dodatni koraci ili softver. Sony ne garantuje da vaš uređaj podržava sav USB pribor.

Pristupanje sadržaju na USB uređaju za masovno skladištenje podataka pomoću USB

host adaptera

1

Priključite USB host adapter na vaš uređaj, a zatim povežite adapter na USB

uređaj za masovno skladištenje podataka.

2

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

3

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Veza sa uređajima > USB veza > Otkrij USB

uređaj.

4

Da biste pristupili datotekama i fasciklama na USB uređaju za skladištenje,

koristite aplikaciju za upravljanje datotekama kao što je File Commander.

Takođe, možete da otvorite odgovarajuću aplikaciju za medije na uređaju da biste direktno

prikazali sadržaj. Na primer, možete da otvorite aplikaciju „Album“ da biste prikazali fotografije

sačuvane na USB uređajima za masovno skladištenje podataka.

Povezivanje USB pribora pomoću micro USB konektora

1

Priključite micro USB konektor USB pribora na vaš uređaj.

2

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

3

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Veza sa uređajima > USB veza > Otkrij USB

uređaj.

Sony ne garantuje da vaš uređaj podržava sav USB pribor sa micro USB konektorom.

121

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..