Sony Xperia XA - Bežično preslikavanje ekrana uređaja na televizoru

background image

Bežično preslikavanje ekrana uređaja na televizoru

Funkciju preslikavanja ekrana možete koristiti da biste ekran uređaja prikazali na

televizoru ili drugom velikom ekranu bez povezivanja kablom. Wi-Fi Direct™ tehnologija

kreira bežičnu vezu između dva uređaja, tako da možete da se opustite i uživate u

omiljenim fotografijama sedeći na kauču. Ovu funkciju takođe možete koristiti za slušanje

muzike sa uređaja preko zvučnika televizora.

Kada koristite preslikavanje ekrana, na kvalitet slike mogu nekada negativno uticati smetnje od

drugih Wi-Fi mreža.

Preslikavanje ekrana uređaja na ekran televizora

1

TV: Pratite uputstvo za upotrebu televizora da biste uključili funkciju preslikavanja

ekrana.

2

Uređaj: Na ekranu Početni ekran tapnite na .

3

Pronađite stavke

Podešavanja > Veza sa uređajima > Preslikavanje ekrana i

tapnite na njih.

4

Tapnite na

Pokreni.

5

Tapnite na

U redu i izaberite uređaj.

Televizor mora da podržava preslikavanje ekrana zasnovano na tehnologiji Wi-Fi CERTIFIED
Miracast

da bi ova funkcija radila. Ako televizor ne podržava preslikavanje ekrana, možda

ćete morati zasebno da kupite adapter za bežični prenos slike. Takođe, prilikom korišćenja

preslikavanja ekrana nemojte prekrivati oblast Wi-Fi antene uređaja.

Zaustavljanje preslikavanja ekrana između uređaja

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Veza sa uređajima > Preslikavanje ekrana.

3

Tapnite na

Prekini vezu, a zatim tapnite na U redu.