Sony Xperia XA - Uređivanje teksta

background image

Uređivanje teksta

Dok pišete možete da birate, isecate, kopirate i nalepite tekst. Opcijama za uređivanje

možete da pristupite tako što ćete dvaput tapnuti uneti tekst. Opcije za uređivanje zatim

postaju dostupne preko trake aplikacija.

Traka aplikacija

Sledeće radnje su dostupne za izabrani tekst:

Iseci

Kopiraj

Nalepi

Deli

Izaberi sve

Opcija

Nalepi se pojavljuje samo ako je tekst sačuvan u ostavi.

Izbor teksta

1

Unesite tekst, a zatim dvaput tapnite na tekst. Reč koju dodirnete postaje

istaknuta zagradama sa obe strane.

2

Prevucite kartice nalevo ili nadesno da biste izabrali još teksta.

67

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Uređivanje teksta

1

Unesite tekst, a zatim dvaput tapnite na tekst koji ste uneli tako da se pojavi traka

sa aplikacijama.

2

Izaberite tekst koji želite da uredite, a zatim koristite traku aplikacija da biste uneli

željene promene.

Upotreba lupe

Kada unosite tekst, tapnite i zadržite polje za unos teksta da biste prikazali uvećan

tekst i postavili pokazivač na željeno mesto unutar polja za unos teksta.