Sony Xperia XA - Tastatura telefona

background image

Tastatura telefona

Tastatura telefona je slična standardnoj tastaturi od 12 tastera. Ona vam obezbeđuje

intuitivni tekst i opcije unosa višestrukim dodirom. Metod unosa teksta tastature telefona

možete aktivirati putem podešavanja tastature. Tastatura telefona je dostupna samo u

uspravnom prikazu.

1 Odaberite opciju za unos teksta. Možete da jednom dodirnete svaki znak i koristite predloge reči ili da

nastavite da dodirujete taster dok se ne izabere željeni znak.

2 Brisanje znaka ispred kursora.

3 Unesite oznaku kraja reda ili potvrdite unos teksta.

4 Promenite veličinu slova i uključite prikaz velikih slova.

5 Prikažite brojeve.

6 Prikažite simbole i smeške.

7 Unesite razmak.

Prvo otvaranje tastature telefona

1

Tapnite na polje za unos teksta, a zatim dodirnite stavku .

2

Tapnite na , a zatim tapnite na

Podešavanja tastature.

3

Tapnite na

Vertikalna tastatura, a zatim izaberite opciju Tastatura telefona.

66

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Unos teksta pomoću tastature telefona

Kada se pojavi na tastaturi telefona, dodirnite svaki taster znaka samo jednom,

čak i ako željeno slovo nije prvo slovo na tasteru. Dodirnite i zadržite red kandidata

da biste prikazali više predloga reči i izabrali reč sa liste.

Kada se pojavi na tastaturi telefona, dodirnite taster na ekranu za znak koji

želite da unesete. Dodirujte ovaj taster dok se ne izabere željeni znak. Zatim

uradite to isto za sledeći znak koji želite da unesete i tako dalje.

Unos brojeva pomoću tastature telefona

Kada je prikazana tastatura telefona, dodirnite stavku . Pojavljuje se tastatura

telefona sa brojevima.

Unos simbola i smešaka pomoću tastature telefona

1

Kada je prikazana tastatura telefona, dodirnite stavku

. Pojavljuje se mreža sa

simbolima i smešcima.

2

Pomerite se nagore ili nadole da biste videli više opcija. Dodirnite simbol ili smešak

da biste ga izabrali.