Sony Xperia XA - Slanje informacija o kontaktu

background image

Slanje informacija o kontaktu

Slanje vizitkarte

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku , a zatim stavku .

2

Dodirnite dugme

Ja.

3

Dodirnite stavku , a zatim stavku

Deli.

4

Izaberite dostupan metod prenosa i sledite uputstva na ekranu.

Slanje kontakta

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku , a zatim stavku .

2

Dodirnite kontakt čije detalje želite da pošaljete.

3

Dodirnite stavku , a zatim stavku

Deli.

4

Izaberite dostupan metod prenosa i sledite uputstva na ekranu.

Slanje više kontakata odjednom

1

Iz Početni ekran, tapnite na , a zatim tapnite na .

2

Pritisnite , a zatim tapnite na

Označi nekoliko.

3

Označite kontakte koje želite da pošaljete ili izaberite sve ako želite da pošaljete

sve kontakte.

4

Tapnita na , a zatim izaberite dostupan metod prenosa i sledite uputstva na

ekranu.