Sony Xperia XA - Pretraživanje i pregledanje kontakata

background image

Pretraživanje i pregledanje kontakata

1 Pretraživanje kontakata

2 Prikaz više opcija

3 Kartice „Kontakti“, „Omiljene lokacije“ i „Grupe“

4 Uređivanje i prikaz medicinskih informacija i informacija za kontakt u hitnim slučajevima

5 Prikaz detalja kontakta

6 Prebacivanje na kontakte koji počinju izabranim slovom

7 Dodavanje kontakta

Traženje kontakta

1

Na Početni ekran dodirnite stavku , a zatim stavku .

2

Dodirnite stavku i unesite broj telefona, ime ili druge informacije u polje

Pretraživanje kontakata. Lista rezultata se filtrira dok unosite svaki znak.

79

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Izbor kontakata za prikaz u aplikaciji za kontakte

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na , a zatim tapnite na .

2

Pritisnite , a zatim tapnite na

Filtriranje.

3

Na listi koja se pojavljuje, označite ili skinite oznaku sa željenih opcija. Ako ste

uskladili kontakte sa nalogom za usklađivanje, taj nalog se pojavljuje na listi.

Tapnite na nalog da biste dodatno proširili listu opcija.