Sony Xperia XA - Dodavanje i uređivanje kontakata

background image

Dodavanje i uređivanje kontakata

Dodavanje kontakta

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku , a zatim stavku .

2

Dodirnite stavku .

3

Ako ste kontakte sinhronizovali sa najmanje jednim nalogom i prvi put dodajete

kontakt, morate izabrati nalog na koji želite da dodate taj kontakt. U suprotnom,

dodirnite stavku

Bez rezervne kopije ako želite da koristite i sačuvate taj kontakt

samo na uređaju.

4

Unesite ili izaberite željene informacije o kontaktu.

5

Kada završite, dodirnite dugme

SAČUVAJ.

Kad u 3. koraku izaberete nalog za sinhronizaciju, taj nalog će se prikazivati kao

podrazumevani ponuđeni nalog kad sledeći put dodate kontakt. Kad sačuvate kontakt na

određenom nalogu, taj nalog će se prikazivati kao podrazumevani nalog za čuvanje kad sledeći

put dodate kontakt. Ako ste kontakt sačuvali na određenom nalogu i želite to da promenite,

treba da kreirate nov kontakt i izaberete drugi nalog na kojem ćete ga sačuvati.

Ako dodate znak plus i kôd zemlje ispred broja telefona kontakta, nećete morati opet da

uređujete broj prilikom upućivanja poziva iz drugih zemalja.

Uređivanje kontakta

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku , a zatim stavku .

2

Dodirnite kontakt koji želite da uredite, a zatim stavku .

3

Uredite željene informacije.

4

Kada završite, dodirnite dugme

SAČUVAJ.

Neke usluge sinhronizacije vam ne dozvoljavaju da uređujete detalje kontakta.

Povezivanje slike sa kontaktom

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku , a zatim stavku .

2

Dodirnite kontakt koji želite da uredite, a zatim stavku .

3

Dodirnite stavku

, a zatim izaberite metod dodavanja slike kontakta i uredite je

po želji.

4

Kada dodate sliku, dodirnite dugme

SAČUVAJ.

Kontaktu možete dodati sliku i direktno iz aplikacije

Album. Ako želite da dodate sliku koja je

sačuvana na nalogu na mreži, morate prvo da preuzmete sliku.

Personalizovanje zvuka zvona za kontakt

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na , a zatim tapnite na .

2

Tapnite na kontakt koji želite da uredite, a zatim tapnite na stavku .

3

Tapnite na >

Izaberite zvuk zvona.

4

Izaberite opciju sa liste ili tapnite na stavku da biste izabrali muzičku datoteku

sačuvanu na uređaju, a zatim tapnite na stavku

Gotovo.

5

Tapnite na

SAČUVAJ.

Brisanje kontakata

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku , a zatim stavku .

2

Dodirnite i držite kontakt koji želite da izbrišete.

3

Dodirnite strelicu nadole da biste otvorili padajući meni, a zatim izaberite stavku

Označi sve da biste izbrisali sve kontakte.

4

Dodirnite stavku , a zatim stavku

Izbriši.

80

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Izmena sopstvenih kontakt informacija

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku , a zatim stavku .

2

Dodirnite stavku

Ja, a zatim dodirnite stavku .

3

Unesite nove informacije ili izvršite željene promene.

4

Kada završite, dodirnite dugme

SAČUVAJ.

Pravljenje novog kontakta iz tekstualne poruke

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite .

2

Dodirnite ikonu pored broja telefona, a zatim dodirnite

Sačuvaj.

3

Izaberite postojeći kontakt ili dodirnite dugme

Napravi novi kontakt.

4

Uredite informacije o kontaktu i dodirnite dugme

SAČUVAJ.