Sony Xperia XA - Snimanje fotografija i video zapisa

background image

Snimanje fotografija i video zapisa

1

Objektiv prednje kamere

2

Izbor režima snimanja

3

Prebacivanje između prednje i glavne kamere

4

Uvećavanje ili umanjivanje prikaza

5

Taster Kamera – Aktiviranje kamere/snimanje fotografija/snimanje video zapisa

6

Prikaz fotografija i video zapisa

7

Fotografisanje ili snimanje video zapisa

8

Vraćanje korak unazad ili napuštanje kamere

9

Ikona podešavanja režima snimanja

10 Podešavanja blica

Snimanje fotografije sa ekrana za zaključavanje

1

Da biste aktivirali ekran, kratko pritisnite taster za uključivanje/isključivanje .

2

Da biste aktivirali kameru, dodirnite i zadržite ikonu kamere , a zatim je prevucite

nalevo.

3

Kada se kamera otvori, dodirnite stavku .

Kameru možete da aktivirate kada je ekran zaključan i neaktivan. Da biste to uradili, pritisnite

taster kamere do kraja. Pritisnite ponovo da biste snimili fotografiju.

Snimanje fotografije pomoću tastera kamere

1

Aktivirajte kameru.

2

Pritisnite taster kamere do kraja.

Snimanje autoportreta pomoću prednje kamere

1

Aktivirajte kameru.

2

Tapnite na

.

3

Pritisnite taster kamere da biste snimili fotografiju. Fotografija se snima čim

podignete prst.

Korišćenje blica foto-aparata

1

Kada je kamera otvorena, dodirnite stavku .

2

Izaberite željeno podešavanje blica.

3

Snimite fotografiju.

Upotreba funkcije zumiranja

Kada je kamera otvorena pritisnite taster za jačinu zvuka gore ili dole.

Kada je kamera otvorena približite prste ili ih razdvojite na ekranu kamere.

99

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Snimanje video zapisa pomoću tastera kamere

1

Aktivirajte kameru.

2

Prevucite prstom preko ekrana da biste izabrali

.

3

Pritisnite taster kamere da biste započeli snimanje video zapisa.

4

Ponovo pritisnite taster kamere da biste zaustavili snimanje.

Snimanje video zapisa

1

Aktivirajte kameru.

2

Usmerite kameru prema predmetu.

3

Za početak snimanja tapnite na .

4

Za pauziranje prilikom snimanja video zapisa tapnite na . Da biste nastavili

snimanje, dodirnite .

5

Da biste zaustavili snimanje, dodirnite .

Pravljenje fotografije tokom snimanja video zapisa

Da biste napravili fotografiju tokom snimanja video zapisa, dodirnite . Fotografija

se snima čim podignete prst.

Gledanje fotografija i video zapisa

1

Aktivirajte kameru, a zatim dodirnite sličicu da biste otvorili fotografiju ili video

zapis.

2

Listajte nalevo ili nadesno da biste prikazali fotografije i video zapise.

Brisanje fotografije ili snimljenog video zapisa

1

Potražite fotografiju ili video zapis koje želite da izbrišete.

2

Dodirnite ekran da bi se pojavilo .

3

Dodirnite stavku .

4

Dodirnite

Izbriši da biste potvrdili.