Sony Xperia XA - Prepoznavanje lica

background image

Prepoznavanje lica

Kamera automatski otkriva lica i označava ih pomoću okvira. Obojeni okvir prikazuje koje

lice je izabrano za fokusiranje. Fokus je podešen na lice najbliže kameri. Takođe, možete

da tapnete na jedan od okvira da biste izabrali koje lice treba da bude u fokusu.