Sony Xperia XA - Podešavanja video-kamere

background image

Podešavanja video-kamere

Prilagođavanje podešavanja video-kamere

1

Aktivirajte kameru.

2

Prevucite do

.

3

Da biste prikazali podešavanja tapnite na .

4

Izaberite podešavanje koje želite da prilagodite, a zatim izvršite izmene.

Pregled podešavanja video-kamere

Izbor scene

Funkcija izbora scene pomaže da brzo podesite kameru za uobičajene situacije koristeći

unapred programirane scene za video zapise. Svako podešavanje scene ima svrhu da

proizvede video zapis najboljeg mogućeg kvaliteta u datim uslovima snimanja.

Isključeno

Funkcija izbora scene je isključena, a video zapise možete da snimate ručno.

Meko snimanje

Koristite za snimanje video zapisa na pozadinama sa slabijim osvetljenjem.

Pejzaž

Koristite za video zapise pejzaža. Kamera će fokusirati udaljene predmete.

Noćna scena

Kada se uključi, osetljivost na svetlo se povećava. Koristite u slabo osvetljenom okruženju. Video

zapisi objekata koji se brzo kreću mogu biti nejasni. Čvrsto držite ruku ili koristite držač. Isključite noćni

režim kada su uslovi osvetljenja dobri, da biste poboljšali kvalitet video zapisa.

Plaža

Koristite za video zapise na plaži ili pored jezera.

Sneg

Koristite u svetlom okruženju da biste izbegli video zapise sa jakom ekspozicijom.

Sport

Koristite za video zapise objekata koji se brzo kreću. Kratko vreme ekspozicije smanjuje zatamnjenje

kretanja.

Zabava

Koristite za video zapise u prostorijama i loše osvetljenom okruženju. Ova scena hvata unutrašnje

pozadinsko osvetljenje ili svetlost sveće. Video zapisi objekata koji se brzo kreću mogu biti nejasni.

Čvrsto držite ruku ili koristite držač.

HDR video

Koristite podešavanje za video HDR (visok dinamički opseg) pri snimanju video zapisa na

jako osvetljenoj pozadini ili u uslovima oštrog kontrasta. Video HDR nadoknađuje gubitak

detalja i proizvodi slike koje reprezentativno predstavljaju kako tamne, tako i svetle

oblasti.

Rezolucija video zapisa

Prilagodite rezoluciju video zapisa za različite formate.

Full HD (30 o/s)

1920×1080(16:9)

Format Puni HD (visoka definicija) sa 30 sličica u sekundi i razmerom 16:9.

HD

1280×720(16:9)

Format HD (visoka definicija) sa razmerom 16:9.

VGA

108

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

640×480(4:3)

VGA format sa razmerom 4:3.

MMS

Snimite video zapise koji su prikladni za slanje u multimedijalnim porukama. Vreme snimanja za ovaj format

video zapisa je ograničeno da bi video datoteke mogle da stanu u multimedijalnu poruku.

Praćenje objekata

Kada izaberete objekat tako što ga dodirnete u viziru, kamera ga prati za vas.

Smile Shutter™(video)

Koristite funkciju „Smile Shutter™“ da biste utvrdili na koju vrstu osmeha kamera reaguje

pre snimanja video zapisa.

SteadyShot™

Kada snimate video klip, može vam biti teško da čvrsto držite uređaj. Stabilizator vam

pomaže jer kompenzuje male pokrete ruke.

109

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..