Sony Xperia XA - Podešavanja fotoaparata

background image

Podešavanja fotoaparata

Prilagođavanje podešavanja fotoaparata

1

Aktivirajte kameru.

2

Da biste prikazali sva podešavanja tapnite na .

3

Izaberite podešavanje koje želite da prilagodite, a zatim ga uredite na željeni način.

Pregled podešavanja fotoaparata

Rezolucija

Pre snimanja fotografije, odaberite između nekoliko rezolucija i razmera. Za fotografiju sa

većom rezolucijom potrebno je više memorije.

13MP

4128×3096(4:3)

Rezolucija fotografije od 13 megapiksela sa razmerom 4:3. Pogodno za fotografije koje želite da prikažete na

ekranima koji nisu široki ili odštampate u velikoj rezoluciji.

9MP

3920×2204(16:9)

Rezolucija fotografije od 9 megapiksela sa razmerom 16:9. Pogodno za fotografije koje želite da prikažete na

širokim ekranima.

8MP

3264×2448(4:3)

Rezolucija fotografije od 8 megapiksela sa razmerom 4:3. Pogodno za fotografije koje želite da prikažete na

ekranima koji nisu široki ili odštampate u velikoj rezoluciji.

8MP

3840×2160(16:9)

Rezolucija fotografije od 8 megapiksela sa razmerom 16:9. Pogodno za fotografije koje želite da prikažete na

širokim ekranima.

3MP

2048×1536(4:3)

Rezolucija fotografije od 3 megapiksela sa razmerom 4:3. Pogodno za fotografije koje želite da prikažete na

ekranima koji nisu široki ili odštampate u velikoj rezoluciji.

2MP

1920×1080(16:9)

Rezolucija fotografije od 2 megapiksela sa razmerom 16:9. Pogodno za fotografije koje želite da prikažete na

širokim ekranima.

Ovo podešavanje je dostupno samo u režimu snimanja

Ručno.

Samostalni tajmer

Pomoću samostalnog tajmera možete da snimite fotografiju bez držanja uređaja. Ovu

funkciju koristite za snimanje autoportreta ili grupnih fotografija na kojima će se svi

nalaziti. Samostalni tajmer možete da koristite i ako želite da izbegnete podrhtavanja

kamere prilikom snimanja fotografija.

Uključeno (10 s)

Podesite odlaganje u trajanju od 10 sekundi od trenutka kada dodirnete ekran kamere do snimanja

fotografije.

Uključeno (2 s)

Podesite odlaganje u trajanju od 2 sekundi od trenutka kada dodirnete ekran kamere do snimanja fotografije.

0,5 sek.

Podesite odlaganje u trajanju od pola sekunde od trenutka kada dodirnete ekran kamere do snimanja

fotografije.

Isključeno

Fotografija se snima čim dodirnete ekran kamere.

105

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Smile Shutter™

Koristite funkciju Smile Shutter™ da biste utvrdili na koju vrstu osmeha kamera reaguje

pre snimanja fotografije.

Praćenje objekata

Kada izaberete objekat tako što ga dodirnete u viziru, kamera ga prati za vas.

HDR

Koristite postavku HDR (visok dinamički opseg) pri snimanju fotografija na jako

osvetljenoj pozadini ili u uslovima oštrog kontrasta. HDR nadoknađuje gubitak detalja i

proizvodi slike koje reprezentativno predstavljaju kako tamne, tako i svetle oblasti .

Ovo podešavanje je dostupno samo u

Ručno režimu snimanja.

ISO

Zamućenje slike zbog nedostatka svetlosti ili subjekata u pokretu možete da umanjite

tako što ćete povećati ISO osetljivost. Takođe, ako želite da snimite jasnu sliku čak i u

tamnim uslovima, možete da podesite ISO osetljivost na višu vrednost.

Automatski

Automatski podešava ISO osetljivost.

100

Podešava ISO osetljivost na 100.

200

Podešava ISO osetljivost na 200.

400

Podešava ISO osetljivost na 400.

800

Podešava ISO osetljivost na 800.

1600

Podešava ISO osetljivost na 1600.

3200

Podešava ISO osetljivost na 3200.

Ovo podešavanje je dostupno samo u režimu snimanja

Ručno.

Merenje

Ova funkcija automatski utvrđuje dobru ekspoziciju merenjem količine svetla na subjektu

koji želite da snimite.

Centar

Meri središte slike i utvrđuje ekspoziciju na osnovu osvetljenosti subjekta na slici.

Tačka

Prilagođava ekspoziciju prema veoma malom delu slike koju želite da snimite.

Lice

Meri količinu svetlosti na licu i prilagođava ekspoziciju tako da lice ne bude ni previše tamno ni previše svetlo.

Prosečno

Izračunava ekspoziciju na osnovu količine svetla na celoj slici.

Ovo podešavanje je dostupno samo u režimu snimanja

Ručno.

Blic

Koristite blic da biste snimili fotografije kada su uslovi osvetljenja slabi ili kada postoji

pozadinsko osvetljenje. Sledeće opcije su dostupne kada dodirnete ikonu blica na

ekranu kamere:

106

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Automatski

Kamera automatski određuje da li uslovi osvetljenja zahtevaju korišćenje blica.

Popuni blic

Ovo podešavanje koristite kada je pozadina svetlija od subjekta. Ova postavka uklanja neželjene tamne

senke.

Smanjivanje crvenila očiju

Smanjuje crvenu boju očiju kada snimate fotografiju.

Isključeno

Blic je isključen. Ponekad kvalitet fotografije može biti bolji bez blica, čak i ako su uslovi osvetljenja loši.

Snimanje kvalitetne fotografije bez upotrebe blica zahteva mirnu ruku. Koristite samostalni tajmer da

biste izbegli nejasne fotografije.

Baklja

Lampica blica je uključena kada fotografišete.

Izbor scene

Funkciju izbora scene koristite za brzo podešavanje kamere za uobičajene situacije

korišćenjem unapred programiranih scena. Kamera utvrđuje određeni broj podešavanja

umesto vas kako bi se prilagodila izabranoj sceni, obezbeđujući najbolju moguću

fotografiju.

Isključeno

Funkcija izbora scene je isključena i fotografije možete snimati ručno.

Nežan ten

Snimanje fotografija lica primenom efekta poboljšane lepote.

Meko snimanje

Koristite za snimanje fotografija na pozadinama sa slabijim osvetljenjem.

Pejzaž

Koristite za fotografije pejzaža. Kamera će fokusirati udaljene predmete.

HDR ispravljanje pozadins. osvetlj.

Koristite za poboljšanje detalja na snimcima sa velikim kontrastom. Ugrađena funkcija za ispravljanje

kontrasvetla analizira sliku i automatski je prilagođava kako bi se dobio idealno osvetljen snimak.

Noćni portret

Koristite kada snimate portrete noću ili u okruženju sa slabim osvetljenjem. Zbog dugotrajne

ekspozicije kameru morate da držite čvrsto ili je stavite na neku stabilnu površinu.

Noćna scena

Koristite kada snimate fotografije noću ili u okruženju sa slabim osvetljenjem. Zbog dugotrajne

ekspozicije kameru morate da držite čvrsto ili je stavite na neku stabilnu površinu.

Sladokusac

Koristite za snimanje aranžirane hrane sa svetlim bojama.

Ljubimac

Koristite za snimanje fotografija kućnog ljubimca. Smanjuje zamućenje i crvenu boju očiju.

Plaža

Koristite za snimanje fotografija na plaži ili pored jezera.

Sneg

Koristite na osvetljenim mestima kako bi se izbegle isuviše osvetljene fotografije.

Zabava

Koristite za fotografije u zatvorenim prostorima u loše osvetljenom okruženju. Ova scena hvata

unutrašnje pozadinsko osvetljenje ili svetlost sveće. Zbog dugotrajne ekspozicije kameru morate da

držite čvrsto ili je stavite na neku stabilnu površinu.

Sport

Koristi se za fotografije objekata koji se brzo kreću. Kratko vreme ekspozicije smanjuje zatamnjenje

kretanja.

Dokument

Koristite za fotografije teksta ili crteža. Fotografiji daje povećan, oštriji kontrast.

Vatromet

107

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Koristite za snimanje fotografija vatrometa u svoj njegovoj veličanstvenosti.

Ova podešavanja su dostupna samo u režimu snimanja

Ručno.