Sony Xperia XA - Opšte postavke za kameru

background image

Opšte postavke za kameru

Režimi snimanja

Vrhunski automatski

Optimizujte podešavanja tako da odgovaraju svakoj sceni.

Ručno

Ručno prilagodite podešavanja fotoaparata.

AR efekat

Snimite fotografije ili video zapise sa virtuelnim scenama i likovima.

Stil portreta

Snimajte fotografije uz stilove portreta u realnom vremenu.

Kreativni efekat

Primenite efekte na fotografije ili video zapise.

Panoramsko snimanje

Snimajte panoramske fotografije sa širokim uglom posmatranja.

Autor nalepnice

Kreirajte jedinstvene nalepnice iz omiljenih fotografija ili iz vizira fotoaparata.

Lice na slici

Snimajte fotografije istovremenim korišćenjem prednje i zadnje kamere.

Višestruka kamera

Snimajte istu scenu iz više uglova na jednom ekranu.

Sound Photo

Snimajte fotografije sa zvukom u pozadini.

Prebacivanje između režima snimanja

1

Pritisnite i zadržite taster kamere.

2

Prevucite ekran do željenog režima snimanja.

Vrhunski automatski režim

Vrhunski automatski režim prepoznaje uslove u kojima snimate fotografije i automatski

prilagođava podešavanja kako biste snimili najbolje moguće fotografije.

Ručni režim

Koristite ručni režim kad želite da ručno prilagodite podešavanja kamere za snimanje

fotografija i video zapisa.

AR efekat

Možete da primenite AR (augmented reality - proširena stvarnost) efekte na svoje

fotografije i tako ih učinite zabavnijim. Kada koristite kameru, ovo podešavanje vam

omogućava da integrišete 3D scene u vaše fotografije ili video zapise. Jednostavno

izaberite željenu scenu i podesite njen položaj u viziru.

101

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Stil portreta

Funkciju Stil portreta možete da koristite da biste primenili efekte za doterivanje

fotografija portreta dok ih snimate i dobili najbolje rezultate. Možete da koristite i

podešavanje

Čarobni zrak da biste dodali efekat reflektora za oči.

Upotreba funkcije stila portreta

1

Aktivirajte kameru.

2

Prevucite prstom preko ekrana da biste pronašli

, a zatim izaberite .

3

Da biste prikazali sve stilove tapnite na ime stila koji je trenutno izabran, na primer,

Mehurići.

4

Da biste prikazali više stilova tapnite na

Više.

5

Izaberite stil koji želite da primenite, zatim tapnite na da biste snimili fotografiju.

Korišćenje funkcije Magic beam

1

Aktivirajte kameru.

2

Prevucite prstom preko ekrana da biste otvorili

, zatim tapnite na > .

3

Da biste primenili efekat reflektora u oku, izaberite prilagođeni obrazac.

Kreativni efekti

Na fotografije ili video zapise možete da primenite razne efekte. Na primer, možete dodati

efekat „Nostalgično“ kako biste postigli da fotografije izgledaju starije, ili „Skica“ da biste

dobili zabavnu sliku.

Sweep Panorama

Možete snimati panoramske fotografije sa širokim uglom posmatranja iz horizontalnog ili

vertikalnog pravca u jednostavnom pokretu pritiska i prevlačenja.

Snimanje panoramske fotografije

1

Aktivirajte kameru.

2

Prevucite prstom preko ekrana da biste pronašli

, a zatim izaberite .

3

Da biste izabrali pravac snimanja, tapnite na

.

4

Pritisnite taster kamere i polako i stabilno pomerajte kameru u pravcu kretanja koji

je prikazan na ekranu.

Lice na slici

Režim „Lice na slici“ možete da koristite za istovremeno uključivanje prednje i glavne

kamere, da biste snimili sopstvenu fotografiju zajedno sa subjektom.

Režim višestruke kamere

Režim višestruke kamere vam omogućava da snimite fotografiju koja kombinuje slike iz

dva različita ugla i sa dva različita uređaja. Videćete dve slike u viziru kamere uređaja –

jednu sa svoje kamere i drugu sa povezanog Xperia™ uređaja ili Sony kamere koja

podržava NFC i Wi-Fi Direct™ tehnologiju. Zatim možete da uredite ono što vidite u viziru

pre nego što snimite fotografiju.
Ako ste na nekom koncertu, na primer, i želite da snimite fotografiju koja kombinuje

prikaz benda iz jednog ugla i publike iz drugog, možete da koristite režim višestruke

kamere da biste postigli najbolji efekat.
Režim višestruke kamere možete da podesite koristeći NFC, koji pokreće uparivanje dva

uređaja pomoću Wi-Fi Direct™ tehnologije.

102

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Korišćenje režima višestruke kamere

1

Uključite NFC funkciju na oba uređaja koja želite da povežete.

2

Aktivirajte kameru na svom uređaju.

3

Prevucite prstom preko ekrana da biste pronašli

, a zatim izaberite .

4

Na ekranima oba uređaja tapnite na .

5

Međusobno dodirnite zone NFC detekcije na oba uređaja. Trebalo bi da se dva

uređaja sada povežu pomoću tehnologije Wi-Fi Direct™.

6

Kada su uređaji povezani, dve slike se prikazuju u viziru vašeg uređaja – jedna iz

vizira vaše kamere i druga iz vizira povezanog uređaja.

7

Da biste uredili slike u vašem viziru tapnite na

.

8

Uredite slike na željeni način. Na primer, možete da dodirnete i držite sliku i

povučete je na drugu stranu vizira da biste promenili redosled.

9

Kada završite za obradom i spremni ste da snimite konačnu kombinovanu sliku

tapnite na

Gotovo > .

Preuzimanje aplikacija za kameru

Možete da preuzmete besplatne ili plaćene aplikacije za kameru sa lokacije Google

Play™, iz drugih izvora. Pre nego što započnete preuzimanje, proverite da li imate

aktivnu internet vezu, po mogućstvu preko Wi-Fi mreže, da biste ograničili troškove

razmene podataka.

Preuzimanje aplikacija za kameru

1

Otvorite aplikaciju za kameru.

2

Prevucite prstom preko ekrana da biste pronašli

, a zatim dodirnite .

3

Izaberite aplikaciju koju želite da preuzmete, a zatim pratite uputstva da biste

dovršili instalaciju.

Čuvanje lokacija

Dodajte informacije o geografskoj lokaciji (geografska oznaka) u fotografije kada ih

snimite.

Snimanje dodirom

Prepoznajte oblast fokusa, a zatim dodirnite ekran kamere prstom. Fotografija se snima

čim podignete prst.

Linije koordinatne mreže

Odaberite da uključite ili isključite linije koordinatne mreže u viziru kamere.

Automatski pregled fotografija

Možete odabrati da pregledate fotografije odmah po snimanju.

Uključeno

Kada snimite fotografiju, njen pregled se na 3 sekunde pojavljuje u donjem desnom uglu ekrana.

Samo prednja kamera

Kada snimite fotografiju prednjom kamerom, njen pregled se na 3 sekunde pojavljuje u donjem desnom uglu

ekrana.

Isključeno

Fotografija ili video zapis se čuva posle snimanja i ne pojavljuje se pregled.

Korišćenje tastera za jačinu zvuka kao

Možete odabrati kako želite da koristite taster za jačinu zvuka prilikom snimanja

fotografija.

Zumiraj

Koristite taster za jačinu zvuka za uvećavanje ili umanjivanje prikaza.

Jačina zvuka

103

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Koristite taster za jačinu zvuka za podešavanje jačine zvuka.

Blenda

Koristite taster za jačinu zvuka za snimanje fotografija.

Zvuk

Izaberite da uključite ili isključite zvuk okidača.

Skladištenje podataka

Možete izabrati da podatke sačuvate na prenosivu SD karticu ili u internoj memoriji

uređaja.

Unutrašnje skladište

Fotografije ili video zapisi se čuvaju u memoriji uređaja.

SD kartica

Fotografije ili video zapisi se čuvaju na SD kartici.

Brzo pokretanje

Koristite podešavanja za brzo pokretanje da biste pokrenuli kameru kada je ekran

zaključan.

Samo pokreni

Kada je ova postavka aktivirana, možete da pokrenete kameru kada je ekran zaključan tako što ćete pritisnuti

i držati taster „Kamera“.

Pokreni i snimi

Kada je ova postavka aktivirana, možete da pokrenete kameru i automatski snimite fotografiju kada je ekran

zaključan tako što ćete pritisnuti i držati taster „Kamera“.

Pokreni i snimi video

Kada je ova postavka aktivirana, možete da pokrenete kameru i da započnete snimanje video zapisa kada je

ekran zaključan tako što ćete pritisnuti i držati taster „Kamera“.

Isključeno

Boja i osvetljenost

Boju i osvetljenost možete podesiti ručno kada se prikaže ikona za podešavanje boje i

osvetljenosti .

Ovo podešavanje je dostupno samo u režimu snimanja

Vrhunski automatski i u režimu video

zapisa.

Balans belog

Ovo podešavanje, koje je dostupno samo u režimu snimanja

Ručno, podešava balans

boje prema uslovima svetla. Ono vam takođe omogućava da ručno podesite ekspoziciju

u opsegu od -2,0 EV do +2,0 EV. Na primer, možete da povećate osvetljenost slike ili

smanjite opštu ekspoziciju dodirivanjem kontrola plus ili minus po potrebi kada se prikaže

ikona za podešavanje balansa belog .

Automatski

Automatski prilagođava balans boje prema uslovima osvetljenja.

Žarko

Podešava balans boje za uslove toplog osvetljenja, na primer, pod svetlom sijalica.

Fluorescentno

Prilagođava balans boje za fluorescentno osvetljenje.

Dnevna svetlost

Prilagođava balans boje za uslove svetlog otvorenog prostora.

Oblačno

Prilagođava balans boje za oblačno vreme.

104

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..