Sony Xperia XA - Dodavanje geografske pozicije fotografijama

background image

Dodavanje geografske pozicije fotografijama

Omogućite funkciju čuvanja lokacije da biste dodali približnu geografsku lokaciju

(geografsku oznaku) fotografijama prilikom slikanja. Geografska lokacija se utvrđuje

pomoću bežičnih mreža i/ili GPS tehnologije.

100

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Kada se pojavi na ekranu kamere, čuvanje lokacije je uključeno, ali geografski položaj

nije pronađen. Kada se pojavi , čuvanje lokacije je uključeno i geografska lokacija je

dostupna, tako da geografska lokacija može da se doda na fotografiju. Ako se nijedan

od ova dva simbola ne pojavi, čuvanje lokacije je onemogućeno.

Uključivanje geografskog označavanja

1

Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku .

2

Tapnite na stavke

Podešavanja > Lokacija.

3

Tapnite na prekidač za uključivanje i isključivanje.

4

Aktivirajte kameru.

5

Tapnite na stavku .

6

Pronađite

Čuvanje lokacije. Prevucite klizač nadesno.